Situasjonen blir vurdert som så kritisk at regjeringen ønsker å gå inn med tvungen lønnsnemnd for å hindre at 65 helsebedrifter stanser opp onsdag morgen. Det er forventet at en rapport fra helsemyndighetene vil bli lagt fram i løpet av tirsdagen, der man ser på konsekvensene av en lockout.

Dersom en lockout skulle tre i kraft onsdag, betyr det at samtlige av de 500 sykepleierne det er varslet plassoppsigelse for, og som omfattes av overenskomsten mellom NSF og NHO Service og handel/Abelia, ikke får gå på jobben. Det inkluderer sykepleiere ved sykehjem, pasienthotell, respiratorteam, hjemmetjenester, rehabilitering, kirurgiske avdelinger og ved en alarmsentral.

Direktøren i Helsetilsynet kartlegger om en lockout for NHOs sykepleiere vil utgjøre en fare for live og helse. Dersom rapporten er entydig i sine konklusjoner, vil regjeringen trolig gå inn med tvungen lønnsnemd.

Arbeids- og sosialdepartementet opplyser til NTB at de følger streiken på vanlig måte, mens Helsetilsynet følger konsekvensene av streiken. Verken departementet eller helsetilsynet ønsker å si noe om hva som skjer videre utover tirsdagen.

Sykepleierstreiken ble igangsatt 25. oktober, da Norsk Sykepleierforbund (NSF) og NHO Service og Handel ikke greide å komme til enighet. Konflikten dreier seg om både lønn og prinsipper. Sykepleierforbundet ønsker å heve de lavtlønte og innføre en kommunal lønnsstige, med flere trinn enn de har i NHO.

En stopp av streik eller lockout er det arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie som iverksetter. Rikslønnsnemnda bestemmer så hva lønningene blir.

(©NTB)

Les mer:

Haukeland er svært nær grensen for å melde fra om fare for liv og helse

Pasienter må bo på hotell i sentrum

Måtte stengte Åstveit helsesenter på grunn av streik