Streiken avverget

Riksmekler Kari Gjesteby i en pause lørdag kveld i meklingen mellom Fellesforbundet og Norsk Industri.Till venstre informasjonsansvarlig Vidar Grønli i Fellesforbundet.

Riksmekler Kari Gjesteby i en pause lørdag kveld i meklingen mellom Fellesforbundet og Norsk Industri.Till venstre informasjonsansvarlig Vidar Grønli i Fellesforbundet. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Partene i frontfagoppgjøret kom ved 1230-tiden søndag til enighet i lønnsoppgjøret.

DEL

Meklingsforslaget som Fellesforbundet og Norsk Industri nå har anbefalt, gir de ansatte 1,25 kroner timen i lønnstillegg og 14 dagers betalt pappaperm.

I tillegg blir minstelønnssatsene og skift- og turnustilleggene hevet.

Kravet om at innleide vikarer fra vikarbyråer skal være omfattet av tariffavtalen som gjelder i bedriften som leier dem inn, er innfridd. Det er også oppnådd enighet om en arbeidstidsordning for folk som jobber offshore, opplyser Fellesforbundet.

Pappaperm

Fellesforbundets leder Arve Bakke er spesielt glad for at kravet om betalt to ukers pappapermisjon er innfridd.

– Selv om loven gir rett til fri, har det ikke vært med lønn. Mens de ansatte i hele offentlig sektor og deler av privat har hatt en betalt ordning, har de fleste av våre medlemmer ikke hatt denne retten. Dette har vært en stor urettferdighet som vi nå har fått bort.

– Vi har fått på plass at innleide fra vikarbyråer sikres samme vilkår som ansatte i innleiebedrift og omfattes av Fellesforbundets overenskomster. De innleide skal ha vilkår som om de er ansatt i innleiebedriften. Bestemmelsen betyr også at vikarbyråene kan bli omfattet av Fellesforbundets ordinære overenskomster.

LO fornøyd

– Fellesforbundet har oppnådd et meget godt resultat, som vil få stor betydning for hele LO-fellesskapet, sier LO-leder Roar Flåthen i en kommentar.

– Det anbefalte meklingsforslaget mellom Fellesforbundet og Norsk Industri er i tråd med hovedretningslinjene som LOs representantskap vedtok for årets tariffoppgjør. Det bidrar til å sikre sysselsettingen, samtidig som det sikrer kjøpekraften til medlemmene, sier Flåthen.

Flåthen er spesielt tilfreds med at det er gjort store framskritt for å sikre likebehandling ved inn- og utleie av arbeidskraft.

– Fellesforbundet har lyktes i å få tariffestet at vikarer skal ha de samme lønns- og arbeidsvilkårene som gjelder i innleiebedriften. Her har forbundet fått gjennomslag for et viktig prinsipielt krav, og banet veien for andre bransjer, sier LO-lederen.

Meget krevende

Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri, legger ikke skjul på at årets oppgjør var meget krevende. Han uttaler at resultatet samlet sett neppe vil bringe lønnsveksten i Norge mer i samsvar med lønnsveksten hos handelspartnerne.

Lier-Hansen sier at det fremforhandlede resultat til sammen utgjør 0,85 prosent av rammen, mens overhenget innebærer 1,3 prosent.

– Til sammen blir dette 2,15 prosent. Så gjenstår det å se hva de lokale forhandlingene resulterer i. Jeg både håper og forventer moderate lokale tillegg, sier han.

Artikkeltags