Ansatte ved forbrenningsanlegget i Rådalen streiker.

Fra og med tirsdag vil ikke Bir hente restavfall hjemme i Bergen, Askøy, Fusa, Os, Samnanger, Sund, Kvam og Vaksdal.

LIKER SERVERINGEN

I helgen skrev BA.no om hvordan streiken allerede gjør at badeplassene i Bergen ser ut som en svinesti. Helge Ivarsøy i Cytox har observert at bosset også begynner å hope seg opp i sentrum.

– Streiken er godt mottatt hos rottene. Det er rotter hele tiden, men det som skjer er at vi gir dem ekstra tilskudd på næring, og da vil vi kunne observere dem på gateplan. Når vi får problemene opp i dagslys, vil publikum som regel reagere, sier han til BA.

ROTTEBESTANDEN KAN ØKE

Jo bedre tilgang rottene har på mat, jo større sjanse er det for at rottebestanden øker.

– Det kommer til å bli et problem med rotter på gateplan og fluer. Det er ikke slik at det blir flere rotter på noen dager, men jo lengre det varer, jo større sjanse er det for at vi får større rottebestand, sier han.

– Og jo lenger streiken varer, jo større blir opprydningsarbeidet etterpå. Når vinteren kommer, vil rottene så trekke inn i boliger. Det vil medføre økonomiske konsekvenser for huseiere, sier Ivarsøy.

Det er også andre skadedyr som trives godt under boss-streiker.

– Fluer vil det bli mye av på kort tid dersom de har god tilgang på næring og temperaturen er slik som den er nå.

HUSEIERS ANSVAR

Sonja Skotheim er avdelingsleder for miljørettet helsevern ved Etat for helsetjenester i Bergen kommune.

Hun advarer folk mot å plassere bosset sitt ut i gatene, men sier også at det er huseierens ansvar å gjøre forebyggende tiltak mot rotter.

– Det estetiske kan vi ikke gjøre noe med, men det vil ta ganske lang tid før bosset i seg selv vil være smittefarlig, sier hun.

– Det er viktig at matavfallet ikke ligger på en slik måte at rottene får tilgang på det. Vi oppfordrer alle til å kildesortere, plassere bosset sitt så kaldt som mulig i tette sekker, sier hun.

– Den beste løsningen er å fryse ned matavfallet sitt, dersom man har mulighet til det, sier hun.

MAT FRA ØVERSTE HYLLE

Ivarsøy i Cytox sier at han ikke har noen forhåpninger om at alle skal klare å fryse bosset sitt. Særlig ikke i sentrumsområdene.

– Rotter er det alle steder og nå får de servert mat fra øverste hylle. Jo mer avfall det ligger ute, jo bedre har de det. De synes det lukter fantastisk med hamburger og kebab, sier han.

– Vi har opplevd mange bosstreiker, men det er ikke noen situasjon vi synes er ønskelig. Vi bor og jobber i Bergen og ønsker ikke at byen skal fremstå slik den kommer til å gjøre nå.

Skotheim i kommunen sier at de kommer til å følge med på utviklingen mens streiken pågår.