Kommende torsdag skal universitetsledelsen diskutere den fremtidige organiseringen av fadderuken i Bergen.

Fjorårets fadderuke ble heftig debattert da studentenes alkoholbruk og opptreden i bybildet vekket harme blant byens befolkning.

I etterkant gikk rektor ved UiB, Sigmund Grønmo, ut og beklaget uheldige episoder.

– ENORMT STORT DRIKKEPRESS

Som det fremgår av en spørreundersøkelse ved Det juridiske fakultet, var det ikke bare byens befolkning som reagerte på fadderuken. Flere studenter er kritiske til alkoholbruken.

«Det var et enormt stort drikkepress, spesielt den første kvelden hvor det var lagt opp til intense drikkeleker som varte over flere timer. Jeg må innrømme at jeg som var noen få år eldre enn de andre ble bekymret for noen av de yngste jentene utover kvelden. Det var lagt opp til stort alkoholkonsum hver dag, og vi ble også «instruert» i hvordan vi skulle drikke for å holde ut, svarte en de spurte.

«Fadderuke bør være en introduksjonsuke der du blir kjent med byen, og spesielt andre. Det blir man ikke av å drikke øl fra en trakt», svarte en annen.

95 PROSENT FORNØYDE

Selv om flere studenter er kritiske, kommer det også frem at 95 prosent av de spurte jusstudentene ville anbefaler fadderuken til nye studenter neste år.

– Jeg tror ikke universitetsstyret kommer til å foreta store endringer i den kommende fadderuken, sier Yngve Høiseth i Studentparlamentet.

Han understreker at nye studenter er jevnt over fornøyd med fadderuken.

– Studentparlamentet vil advare styret mot å tro at universitetet ved å skru fra hverandre fadderuken og sette den sammen igjen på nytt kan oppnå en slags perfekt fadderuke, sier Høiseth.

Flere fakultet varsler i sine innspill at de kommer til å være mer involvert i fadderuken.

Det gjelder både opplæring av fadderne og avklaring av alkoholbruk.

Studentparlamentet frykter imidlertid at universitetsledelsen vil korte ned fadderuken.

– Studentene trenger tid til å gjøre seg kjent. Å kutte ned fadderuken til to dager er urealistisk. Da mister uken sin funksjon, mener Høiseth.

Universitetsdirektør Kari Tove Elvebakken skriver i sin kommentar til universitetsstyret at det i det videre arbeidet må legges særlig vekt på fadderperiodens varighet, og at det må gjøres en innsats for å begrense alkoholbruken i forbindelse med fadderperioden.