Bergensavisen har tidligere omtalt at rusmisbrukere drar til utlandet for å få forskrevet narkotiske legemidler til medisinsk bruk. Tollerne må bare la dem passere.

Grunnen er at lovverket som gjør det mulig å ta med seg én måneds forbruk av narkotiske legemidler som Subutex og medisinsk cannabis inn i Norge.

Reglene er blant annet laget for at narkomane i behandling skal kunne reise på ferie.

– Medisin som de trenger

Johnny Teigland har i en årrekke benytte seg av regelverket for å organisere turer til utlandet for rusmisbrukere slik at de kan hente Subutex.

– Dette er medisin som disse menneskene trenger. De som ikke klarer å vente i behandlingskø, samt forholde seg til et dårlig system, sier Teigland.

– Alle med andre sykdommer kan dra til utlandet for å få behandling, men ikke de.

På tross av redusert helse og mye motgang reiser han fortsatt. Før dro de til Danmark, men i dag er det Belgia.

Problemet er, ifølge Legemiddelverket, at bestemmelsen åpner for at personer bosatt i Norge «stadig vekk» kan reise utenlands og skaffe seg narkotiske legemidler som de tar meg seg hjem.

De mener det er nærliggende å tro at legemidlene også kan blir solgt videre til narkotikamisbrukere i Norge.

Vil kjempe imot

Derfor vil de stramme inn Narkotikaforskriften, og har nå sendt ut et forslag på høring som reduserer mengden narkotiske stoffer en nordmann kan ta meg seg tilbake til Norge.

– Vårt forslag går ut på å redusere mengden fra én måneds forbruk til én ukes forbruk. Vi tror det vil bidra til å redusere muligheten til å ta med seg narkotiske legemidler med tanke på misbruk, sier seniorrådgiver Anne Onsgård Sagabråten i Legemiddelverket.

Den foreslåtte innstrammingen vil gjelde for alle legemidler med innhold av stoffer som står på narkotikalisten eller omfattes av definisjonen i narkotikaforskriften, herunder legemiddelet Subutex og også de produktene som omtales som medisinsk cannabis.

Forslaget er ute på høring med frist 13. juni.

Dette mener Johnny Teigland er et horribelt forslag.

– Kan dette bety slutten på turene du organiserer?

– Nei, dette skal vi jobbe imot. Forslaget er et horribelt gufs fra fortiden. Norsk ruspolitikk ligger langt bak andre land, sier Johnny Teigland.

– Politikken må endres

Han reagerer også sterkt på fengselslege Olav Erviks uttalelser i BA mandag 4. mai, hvor han hevder at stadig flere møter opp til soning med utenlandske resepter på store doser.

– Måten han opptrer på skremmer meg. Han undergraver sine utenlandske kollegaer. Hvis disse reseptene han nevnte faktisk finnes, forstår jeg ikke hvorfor ikke han tok en telefon til legen som skrev ut 650 milligram valium for én dag.

Johnny Teiglands advokat, Brynjar Meling, forteller at dette ikke er et forslag som ikke hans klient tar lett på.

– Nei, dette er et horribelt forslag. Man bør heller endre hele LAR-systemet. Norge ligger langt bak andre land når det kommer til ruspolitikk og rusbehandling, sier Meling.

Mener det ville redusere dødsfall

Ruspolitikken i Norge er for restriktiv, ifølge Meling.

– Disse pasientene har et reelt behov, og må hente medisinene sine i utlandet fordi de ikke klarer å leve opp til de  kravene som LAR stiller. Dersom Norge førte en mer realistisk ruspolitikk, som tar større hensyn til brukernes situasjon, ville de ikke ha trengt dette, sier advokaten.

Hvis Norge førte en mer realistisk ruspolitikk som tar større hensyn til brukernes behov ville de ikke ha trengt dette, ifølge ham.

– I andre land har man sett en merkbar reduksjon i antall overdosedødsfall ved å føre en mer human politikk. «Gammeldags» dekker ikke engang den politikken vi fører i Norge, sier Meling.

Ser man nærmere på en rekke av brukerne som har hentet medisinene i Belgia, har flere av disse klart å få livet på rett kjøl, ifølge ham.

– Når det gjelder bekymringen for at et slik opplegg skal føre til at medisinene  florerer illegalt blant brukere, bør man se hen til undersøkelser fra andre land, som viser at dette bidrar til å redusere overdose dødsfall, sier Brynjar Meling.

– Det må da være betydelig bedre at en misbruker som er kastet ut av LAR-behandling, heller får tak i Subutex, enn at han må ty til heroin, legger han til.

Kan gå til sak mot staten

På spørsmål om et vedtak kan bety slutten for Teiglands turer, svarer han dette:

– Målet er at Teigland må slutte med turene sine, men årsaken til det må jo være at han slutter fordi han er blitt overflødig, når systemet har gjort det mulig å få medisinen man trenger i Norge,

Ifølge Teigland kan være aktuelt å gå til sak mot staten dersom forslaget blir vedtatt. Han skal også være med under høringen, ifølge ham selv.

Meling forteller at han har vært til stede under en av Teiglands besøk hos en belgisk lege.

–  Legen der følger strenge retningslinjer, og alt er veldig profesjonelt. Det dreier seg om en av Europas fremste eksperter på rusbehandling, med tunge verv innen legeorganisasjonen som koordinerer arbeidet med å behandle ruspasienter, sier Brynjar Meling.

– Jeg vil anbefale fengselslegen å melde seg inn der, og delta aktivt i de fora hvor rusbehandling diskuteres med en litt annen vinkling enn i Norge.