Holgersen tegnet bilforsikring med full kasko hos Gjensidige 24. septemper i fjor. Han ble fortalt at hvis han tegnet livsforsikring og personforsikring ville han få det billigere.

– Så da gjorde jeg jo selvfølgelig det, sier Holgersen.

Etter to måneder kom helseerklæringen, som han fylte ut og sendte i retur til forsikringsselskapet.

– Da fikk jeg vite at Gjensidige ikke ville gi meg livsforsikring, personforsikring eller uføreforsikring fordi jeg har en ADHD-diagnose.

ØKTE MED 11.000

Dermed fikk ikke Holgersen benytte seg av tilbudet om den billigere bilforsikringen, og måtte punge ut med 11 000 kroner i tillegg.

Totalt kom den årlige forsikringspremien på 37 000 kroner for en Volkswagen Caddy, med en årlig kjørelengde på 20 000 kilometer.

– Jeg oppdaget også at kjørelengden var redusert fra 20 000 til 8000 og fikk beskjed fra Gjensidige at de ikke ville at de med ADHD skulle kjøre så mye, forteller han.

– Jeg føler meg skikkelig urettferdig behandlet. Dette er helt forferdelig at jeg ikke får samme tilbud fordi jeg har en diagnose, sier Holgersen til BA.

POLITISK FOKUS

Holgersen jobber som isolatør ved StS gruppen AS, og ser til vanlig på ADHD-diagnosen sin som en ressurs.

– Jeg får gode tilbakemeldinger på at jeg er effektiv og har mye energi, sier Holgersen.

Han håper at et fokus på slike saker vil hjelpe andre i samme situasjon.

– Det beste hadde jo vært om det ble gjort noe politisk med endring av lovverket, sier han.

– TAUSHETSPLIKT

Informasjonsansvarlig ved Hordaland i Gjensidige, Arne Voll, sier han ikke kan uttale seg spesifikt om denne saken grunnet taushetsplikt.

– Men generelt er det noen sykdommer og diagnoser som gir avslag på en del av disse livsforsikringene. Sånn er det dessverre. Vi ønsker å avdekke behovet for enhver kunde. I en samtale snakker vi med kunden og tilbyr dem livsforsikring. Men så er det enkelte ting som kan gjøre at man kan få et avslag, sier Voll.

Han påpeker at avslaget skal være begrunnet.

– Har du flere forsikringer, så kommer du gunstigere ut. I dette tilfellet har nok kunden kommet skjevt ut i forhold til avslaget, sier Voll.

– ULOVLIG DISKRIMINERING

– Dette er jo ulovlig diskrimminering som følge av en ADHD diagnose. Slik vi ser det er det ingen saklig grunn å få en slik behandling, sier generalsekretær i ADHD Norge, Marianne Oftedahl.

Hun viser til at i dette tilfellet nektes en person forsikringsvilkår som forsikringsselskapet ellers tilbyr allmennheten.

– I forhold til det ADHD Norge har fått opplyst, bryter forsikringsselskapet i tillegg den avtalen man hadde inngått med vedkommende ved å endre tidligere avtalte vilkår som pris og kjørelengde. Det hele blir usaklig og urimelig, sier Oftedahl.

ADHD Norge vil råde vedkommende til å klage sake inn til likestillings- og diskrimineringsombudet. Organisasjonen mottar ofte henvendelser fra personer med ADHD som opplever at avslag fra forsikringsselskaper.

– Manglende kunnskap om hva ADHD er, og forutinntatte holdninger til ADHD, er ofte årsak til slik diskriminerende praksis. Det er en av ADHD Norges viktigste arbeidsoppgaver å bekjempe ulovlig forskjellsbehandling.