Utbruddet av Salmonella typhimurium har pågått i snart tre uker, og Veterinærinstituttet har hittil analysert over 1.000 prøver i forbindelse med utbruddet, skriver Nationen.

«Det er foreløpig ikke mulig å kartlegge hvor salmonellasmitten har kommet fra», opplyser instituttet.

– Utbruddet er stort, og det oppdages stadig nye smittede hestehold. Kontakter til de smittede hesteholdene må undersøkes så det er ennå ikke mulig å si at man har kartlagt eller undersøkt alle smittede hestehold, sier beredskaps- og sikkerhetsdirektør Jorun Jarp ved Veterinærinstituttet.

Mattilsynet har foreløpig båndlagt 26 dyrehold, mens 37 dyrehold er utenfor mistanke. Å båndlegge et dyrehold betyr at dyrene på gården ikke får flyttes vekk fra gården, og at nye dyr ikke får komme inn.

– Vi vil ikke at dette skal spre seg mer enn det allerede har gjort. Båndlegging av dyrehold er et føre-var-tiltak som skal fryse situasjonen og sikre at smitten ikke brer seg, sier seniorrådgiver Julie Enebo Grimstad i Mattilsynet.