Sykepleiere vet lite om risikoen ved turnusarbeid

Om lag en tredel av arbeidstakere jobber i turnus, og bortimot 16 prosent jobber av og til eller regelmessig om natten, ifølge Statistisk sentralbyrå. ? Det at turnusarbeid er så utbredt, og helserisikoene så kjent, gjør det viktig å spre kunnskap om risikoene til dem det gjelder, sier Henriette Warpe, som har undersøkt kunnskapsnivået om dette blant sykepleiere i Hordaland.

Om lag en tredel av arbeidstakere jobber i turnus, og bortimot 16 prosent jobber av og til eller regelmessig om natten, ifølge Statistisk sentralbyrå. ? Det at turnusarbeid er så utbredt, og helserisikoene så kjent, gjør det viktig å spre kunnskap om risikoene til dem det gjelder, sier Henriette Warpe, som har undersøkt kunnskapsnivået om dette blant sykepleiere i Hordaland. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

1.554 sykepleiere i Hordaland ble spurt om hva de vet om risikoen forbundet med turnusarbeid. De fikk i snitt rett på halvparten av spørsmålene.

DEL

– At de spurte sykepleierne i snitt kun fikk rett på tolv av 24 spørsmål, er lavt med tanke på helsefarene de utsetter seg for, og det at de er helsearbeidere, sier Henriette Warpe, masterstudent i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Sogn og Fjordane.

– VIKTIG AT DE VET

Warpe har samarbeidet med forskere ved Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer om undersøkelsen. Hun har tatt utgangspunkt i forskning på helserisiko forbundet med turnusarbeid, og gjort en spørreundersøkelse blant 1.554 sykepleiere og sykepleierstudenter tilknyttet Norsk Sykepleierforbund i Hordaland.

–Det har ikke vært forsket på dette før. Jeg har selv bakgrunn som sykepleier og er opptatt av at sykepleiere kjenner til hvilken risiko som er forbundet med turnusarbeid, og særlig nattevakter, sier Warpe.

Onsdag skrev BA om frustrerte ansatte ved Ladegården sykehjem som har fått nei fra Fagforbundet på søknad om å jobbe 13 timers vakter i helgene. Fagforbundet argumenterer blant annet med at forskning viser at det er helserisiko forbundet med langvakter utover åtte timer, og at det ikke er snakk om passivt arbeid.

– KAN FOREBYGGE

Warpe påpeker at det er forsket mye på konsekvensene av turnusarbeid.

– Turnus- og nattarbeid har blant annet vist seg å være forbundet med søvnvansker, tretthet, brystkreft, stoffskifteforstyrrelse, økt sykefravær, psykologiske symptomer og øker sannsynligheten for å slutte i jobben.

Hun mener det derfor er viktig at personer som arbeider turnus har kunnskap om potensielle konsekvenser turnusarbeid kan ha.

–På den måten kan man eventuelt også motvirke disse, påpeker Warpe.

Norske helseprofesjonsutdanninger er ifølge undersøkelsen i liten grad opptatt av disse problemstillingene.

– Det er ikke godt nok å si at «sånn er det bare». Det er meget betenkelig om det er holdningen. Det er for lett å overlate ansvaret til arbeidsgiverne. Dette må inn i grunnutdanningene til dem det gjelder, mener Warpe.

Leder i Norsk Sykepleierforbund i Hordaland Mette Mikkelsen er ikke overrasket over funnene.

–Jeg tror ikke det er så mange sykepleiere som tenker over konsekvensene ved turnusarbeid. Tillitsvalgte er opptatt av helse og verneperspektivet i turnuser, men jeg vet ikke om vi klarer å formidle budskapet tydelig nok. Jeg synes det er viktig at både høyskolene og organisasjoner har fokus på dette, sier Mikkelsen til BA.

Artikkeltags