– Signaturene tyder på at det er samme gjengen bak alt hærverket.

Thorsen mener dette er noe politiet også burde ha merket seg. Signaturene det er snakk om er «RW», «BA», «ChillOnion».

– Signaturene flommer over, nesten uansett hvor man beveger seg i Bergen. Fakker man dem som står bak, bremser vi hovedaktørene bak den ulovlige taggingen i Bergen.

TAGGET: Aps bystyrerepresentant er oppgitt. For et par uker siden opplevde han at hele nærmiljøet på Møhlenpris ble tagget ned av en og samme gruppe. En slik massiv aksjon kalles «bombing» av aktørene.

Thorsen mener en passende straff for rette vedkommende kunne vært å vaske ned dritten, eller dra frem penselen for å bote på skaden som er gjort på folks husvegger.

– Ryktene i miljøet er at Bergen er under «bombing» av diverse graffitigrupper. Sist dette skjedde var i 2006, men da fikk politiet stoppet en av gruppene gjennom spaning og kartlegging, sier Thorsen.

FJERNE: Thorsen mener aktiviteten nå er ute av kontroll. Samtidig mener han at de som driver med tagging og graffiti bør få flere lovlige vegger i Bergen.

– Men hvis vi ikke kommer i dialog med dette miljøet, og får satt en stopper for det ulovlige hærverket, så bør vi i ytterste konsekvens fjerne de lovlige veggene i byen.

– Jeg skulle ønske at politiet slo knallhardt ned på dem som holder på med hærverket. Dessverre kan jeg ikke se at de griper fatt i dette i det hele tatt per i dag, sier han.

BYRÅDSFORSVAR: Kulturbyråd Henning Warloe (H) har forsvart tagging og graffiti, og har selv et verk av Dolk hengende på veggen sin hjemme.

– Jeg er også fan av graffiti, sier Thorsen. – Men Warloe kan umulig være fan av å få griset ned sitt eget eller andres hus, mener han.

– At Warloe har graffitiverk i sin private stue eller på kontoret er problemløst. Men at kommunen rammer inn gatekunst, som de har gjort med Dolk, gir et sterkt signal om at alt er greit.