En svensk professor bekrefter overfor Svenska Dagbladet at norske kvinner tar turen til Sverige for å gjennomføre abort - dersom de ikke synes det kommende barnet har rett kjønn.

Dette oppgir også en rådgiver i den norske regjeringen i medisinske etiske spørsmål, ifølge Aftonbladet.

- Vi vet at det forekommer, ettersom personer har fortalt det til oss, sier direktør Sissel Rogne ved Bioteknologinemnden til Svenska Dagbladet.

Å få abort på grunn av barnets kjønn er ikke tillatt i Norge.

FORSTÅR PROBLEMATIKKEN: Lars Hamberger i Göteborg, gynekolog og professor i kvinnesykdommer, bekrefter overfor Svenska Dagbladet at abortreisene er et faktum.

Han sier også at han til en viss grad kan forstå kvinnene.

- Hvis de har tre, fire jenter og er fra Tyrkia er det ganske harde krav om at de skal føde en gutt. I et slikt tilfelle kan jeg forstå problematikken, sier Hamberger til avisen.

Både i Norge og Danmark er uke 12 grensen for å kunne ta abort - mens det i Sverige er så sent som uke 18. I Norge kan man heller ikke få kjønnsbestemt barnet før uke 12.