– ISILs tilbakeslag i Syria og Irak har på ingen måte svekket organisasjonens intensjon om å gjennomføre terrorangrep i Vesten. ISIL og al-Qaida fortsetter å oppfordre sine tilhengere i Vesten til å gjennomføre angrep mot land de bor i, skriver Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i en pressemelding tirsdag.

Ekstrem islamisme

Også i Norge er det ekstreme islamister, i og utenfor organiserte miljøer, som sympatiserer med ISIL eller al-Qaida, og som ser på Norge som en del av sitt fiendebilde, fremholder PST.

I sin vurdering skriver PST at de i løpet av det siste halve året har sett flere eksempler på radikalisering utenfor kjente nettverk og miljøer. De nye tilfellene er rapportert fra områder utfor de store byene og i miljøer PST mangler kunnskap om.

Samtidig påpekes det at de organiserte miljøene er nedadgående og fremstår som svekket som følge av blant annet rettsprosesser og dødsfall.

Samme trusselbilde siden april

Sikkerhetstjenestens vurdering av trusselbildet gjøres ved bruk av ti sannsynlighetsord som spenner seg fra «Meget sannsynlig» til «Svært liten grunn til å forvente». Nivået trusselbildet nå vurderes til, «sannsynlig», ligger to nivåer under «Meget sannsynlig».

I april ble vurderingen av trusselbildet hevet to nivåer fra «mulig» til «sannsynlig». Oppjusteringen skjedde dagen etter at en 17 år gammel gutt med russisk statsborgerskap ble pågrepet med en sprengladning på Grønland i Oslo.

PST har siktet ham for overtredelse av straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omfatter ulovlig befatning med eksplosivt materiale. Paragrafen ligger under kapittelet som omhandler terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger i straffeloven. Gjenstanden besto av lightergass og splinter, ifølge PST.