Beboere i området har i lang tid vært plaget av sterk lukt av svovelforbindelsen hydrogensulfid (H2S) på grunn av lavt oksygeninnhold i vannet.

  • Nyheter

Klokken 1200 fredag starter Vann- og avløpsetaten arbeid med å tilføre luft ved utøpet av Sælenvannet, ved Bjørgeveien.

– Det er nå to meter oksygenholdig vann på toppen. Dette fordi det er tilført friskt vann og fordi algene nå produserer oksygen. Når algene brytes ned til høsten, blir oksygenet brukt. Bufferen vi har blir da for liten. Derfor blåser vi inn luft nå. Om nødvendig vil vi gjenta denne operasjonen til høsten, sier prosjektleder Hogne Hjelle ved Vann- og avløpsetaten.

– Utviklingen i vannet vil bli overvåket med målinger av oksygen- og svovelinnhold. I en periode kan det komme til å lukte igjen, men dette er i så fall bare en overgang før det blir bedre. Overvåkingen vil vise hvor lenge det er nødvendig å fortsette behandlingen, sier Hjelle.

På begynnelsen av 1990-tallet var det ved flere anledninger store luktplager ved Sælenvatnet. Det ble innkjøpt utstyr til innblanding av luft. Et vellykket restaureringsprosjekt ble gjennomført i 1997, og det er ikke rapportert om plagsom lukt i området før i år.

Firmaet som leverte utstyret gikk konkurs, og det har ikke lyktes Bergen kommune å få utlevert deler av utstyret.

Det ble omsider besluttet å reparere det gamle utstyret ved å produsere nye deler.