Grunnen til at overleveringen av den reviderte reguleringsplanen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet er utsatt, er at prosjektet trenger mer tid til å behandle høringsuttalelsene, heter det i en pressemelding.

– Vi har mottatt 233 høringsuttalelser, og mange av disse er viktige og faglig tunge, sier Knut Sørgaard, leder for plan og samfunnskontakt for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 i pressemeldingen.

Har lang historie

Den fire mil lange Ringeriksbanen, som har historie til langt tilbake i forrige hundreår, vil korte reisetiden mellom Bergen og Oslo med en time, og er en viktig del av fornyelsen av Bergensbanen.

Prosjektet ble sist vedtatt i Nasjonal Transportplan i 2013, men i etterkant er det bestemt å se jernbanestrekningen i sammenheng med ny E16 i området.

Overleveringen av den reviderte reguleringsplanen vil trolig skje i løpet av høsten eller våren neste år. Ifølge Sørgaard skal ikke denne utsettelsen få noe å si for oppstarten av arbeidet med prosjektet.

– Oppstartsåret for planlagt anleggsstart er fremdeles 2021/2022, sier Sørgaard i meldingen.

Reagerer på oppstart

På Vestlandet jobber flere grupperinger med å få fortgang i jernbaneplanene mellom Norges to største byer. Organisasjonen Forum Nye Bergensbanen, som er eid av 13 kommuner langs banen, reagerer på at anleggsstart på prosjektet nå blir planlagt til 2021/2022.

– Byggestart må stå fast slik Stortinget og Nasjonal Transportplan har forutsatt, og slik det også heter på prosjektets hjemmeside. Der står det «målsatt byggestart 2021», skriver leder for Forum Nye Bergensbanen, tidligere stortingsrepresentant for Ap, Hilde Magnusson, til BA.

Hun har forståelse for at fellesprosjektet er omfattende, men legger til grunn at denne utsettelsen ikke «tar vinter og vår».

Nasjonalt prosjekt

Pål Berrefjord, som i en årrekke har drevet Bergensbanen4Timer, aksepterer slett ikke ytterligere utsettelse av Ringeriksbanen. Han kjemper nå med nebb og klør for at hele Bergensbane-prosjektet skal få nasjonal status, og dermed bli sikret midler gjennom en egen budsjettpost i de årlige statsbudsjettene.

– Dette viser behovet for å gjennomføre Bergensbanen som et nasjonalt prosjekt, slik Gardermobanen ble, sier Berrefjord til BA.

Han forteller at organisasjonen nå er i kontakt med parlamentarikere fra alle partiene på Stortinget, med mål om å sikre politisk flertall for Bergensbanen som nasjonalt prosjekt. Målet er å få prosjektet inn med årlige bevilgninger i statsbudsjettene fra 2020.

Magnusson er ikke så opptatt av denne statusen. Hun er derimot svært opptatt av at Ringeriksbanen får penger nok til å sikre nødvendig fremdrift i statsbudsjettet som legges frem på mandag. At det blir satt av 787 millioner kroner i budsjettet for 2019 er det mest avgjørende, mener hun.

Berrefjord har slett ingen tro på at det kommer det han kaller tilstrekkelig med midler i neste års budsjett.

– Det kommer nok noe, men lang fra så mye som burde kommet til prosjektet, sier den utrettelige jernbaneforkjemperen til BA.