Stenger Bergensbanen i helgen

I området foran Arnanipa jernbanetunnel skal Bane NOR bygge nye kabelkanaler på begge sider av sporet og meisle bort fjell for å gjøre klart til et nytt mastefundament. Foto: Ingvild Eikeland, Bane Nor

I området foran Arnanipa jernbanetunnel skal Bane NOR bygge nye kabelkanaler på begge sider av sporet og meisle bort fjell for å gjøre klart til et nytt mastefundament. Foto: Ingvild Eikeland, Bane Nor

Artikkelen er over 1 år gammel

Fra lørdag natt til søndag formiddag er det stans i togtrafikken på grunn av arbeid langs jernbanen.

DEL

I perioden lørdag 29. september kl. 00.45 – søndag 30. september kl. 11.50 utfører Bane Nor arbeid på Bergensbanen, melder NSB.

Buss for tog

Det blir satt opp busser som alternativ transport fra Bergen busstasjon, men tilbudet i helgen blir redusert.

– Denne gangen kjører NSB buss også for regiontogene på hele strekningen på dagtid. For nattogene natt til lørdag settes det ikke opp buss på strekningen mellom Voss og Oslo. Det vil si at det kun kjøres buss på strekningen Voss-Bergen for disse togene, opplyser NSB.

Nøyaktig informasjon om reisetilbudet mens jernbanen er stengt finnes på NSB sine nettsider. De reisende anbefales å beregne ekstra god tid.

– Vår jobb er å holde jernbanen i god stand slik at togene kommer sikkert frem i rett tid. Vær og klima skaper utfordringer på Bergensbanen, og vi arbeider året rundt med å sikre banen mot snø, ras og flom, sier områdedirektør Tony Dæmring i en pressemelding.

Mye som skal gjøres

I løpet av arbeidshelgen er det mange oppgaver som skal utføres. Lokalt skal det blant annet gjøres arbeid mellom Bergen og Arna, der skytematter i den nye Ulrikstunnelen skal fjernes.

Om arbeidet på øvrige deler av Bergensbanen sier NSB følgende:

«Bane Nor skal utbedre sporet blant annet ved Veme på Ringerike og Gulsvik i Hallingdal. Vi skal også skifte en sporveksel ved Tyristrand på Randsfjordbanen. Ved Flå og Bergheim pågår arbeid med nytt signalsystem for Bergensbanen. På høyfjellet mellom Myrdal og Hallingskeid er et nytt snøoverbygg i stål under oppføring. I Raundalen i Voss kommune skal det gjøres et arbeid med rassikring, og mellom Bulken og Evanger blir det dreneringsarbeid og skinnesveising. Bane Nor skal også bytte skinner på deler av strekningen mellom Trengereid og Arna. Det blir gjennomført årlig rutinekontroll av sporet langs Vossebanen»

Artikkeltags