Her lig­ger con­tai­ner­ne strødd

Gods­toget spo­ret av og dis­se con­tai­ner­ne lig­ger strødd på tog­skin­ne­ne.