Derfor får du ikke svinge til venstre her

Artikkelen er over 1 år gammel

– Vi ønsker en trafikkavlastning i Kong Oscarsgate med redusert gjennomgangstrafikk for å gi bedre miljøforhold i gaten, samtidig som tilgjengelighet opprettholdes.