Byrådet i Bergen har som kjent innført datokjøring fra klokken 0600 onsdag morgen. Årsaken er den dårlige luftkvaliteten i byen, kombinert med prognoser om mer kaldt og klart vær den neste dagene.

Ned 13 prosent

Både onsdag morgen og onsdag ettermiddag var det tydelig nedgang i antall passeringer i bomringen rundt Bergen.

Tirsdag ettermiddag passerte til sammen 18.515 biler gjennom bomstasjonene i Bergen. Onsdag ettermiddag var tallet nede i 16.113 biler. Det er en nedgang på 13 prosent.

Ser man nærmere på passeringene ved de forskjellige bomstasjonene, er det tydelig at nedgangen har variert fra bomstasjon til bomstasjon.

Størst nedgang var det ved bomstasjonen i Kalfaret og bomstasjonen på Storetveit onsdag ettermiddag. Begge hadde 27 prosent færre biler enn samme tidsperiode dagen før.

Kun to færre biler

Tirsdag ettermiddag, altså før datokjøringen ble innført, var det nærmere 500 biler som passerte bomstasjonen i Kalfaret mellom klokken 15 og 17. Dagen etter var det bare 363 biler.

Michael Krohns gate kommer på en andre plass med en nedgang på 21,4 prosent i ettermiddagsrushet, mens Florida og Fyllingsdalen hadde en nedgang på rundt 18 prosent.

I den andre enden, altså de bomstasjonene med minst nedgang på datokjøringens første ettermiddag, er Damsgårdsveien (-2,7 prosent), Natlandsveien (-4,7 prosent) og Ringveg Vest Dolviken (-4,3 prosent).

I Damsgårdsveien var det nesten ingen nedgang i det hele tatt – kun to færre biler enn dagen før.

Se hele oversikten i tabellen under (trykk på bildet for å forstørre).

 

Kilde: btsignaal

Ned 15 prosent i morgenrushet

Onsdag morgen var det og nedgang i antall passeringer i bomringen. Tirsdag mellom klokken 07 og 09 var det 28.063 passeringer. Onsdag i samme periode var det kun 24.135 passeringer. Det er en nedgang på 14 prosent.

I morgenrushet var det størst nedgang på stasjonene i Storetveitveien (-19,7), Sandviken (-19,5) og Natlandsveien (-18,5). Minst nedgang var det i Damsgårdsveien (+3,2) på Straume (-6,6) og Nyebroen (-7,5).

Saken fortsetter under grafikken (trykk på bildet for å forstørre):

 

Grafikk: btsignaal

Kaldt og klart vær

Kommunen har en forskrift som gjør det mulig å innføre datokjøring på dager med luftforurensing som overskrider grenseverdiene.

Datokjøring vil si å halvere trafikken ved at biler med henholdsvis par- eller oddetall som siste siffer på bilskiltet bare får lov til å kjøre annenhver dag.

Datokjøringen gjelder i første omgang frem til og med fredag klokken 22. Dersom luftkvaliteten eller værprognosene endrer seg, kan ordningen bli avviklet tidligere.

Bergen har hatt datokjøring en gang tidligere: én dag i 2010.

I 2012 laget Norsk institutt for luftforskning en rapport om effekten av at annenhver bil i bilparken må stå på dager med høy luftforurensing.

Konklusjonen var at tiltaket hadde liten effekt.

I en annen rapport, fra Norsk Transportøkonomisk institutt, blir det opplyst at det var 25–30 prosent færre biler på veiene den dagen Bergen hadde datokjøring i 2010:

«Selv om ikke effekten av dette tiltaket ble at halvparten av bilene ble stående i garasjen, var det denne dagen 25–30 prosent færre biler på vegene inn mot sentrum i rushtiden, og 15 prosent redusert trafikkmengde totalt over dagen i forhold til dagen før. Forurensingen var også vesentlig lavere denne dagen enn dagene tidligere i uka. Men det var like mye, trolig mer, et resultat av at værsituasjonen var blitt en annen.»

Datokjøring i Bergen - dette gjelder

Byrådet har tirsdag 5. januar fattet vedtak om å innføre datokjøring innenfor ytre bompengering i Bergen. Datokjøringen gjelder fra onsdag 6. januar kl. 06.00 til tirsdag 12. januar kl. 2200, eller til faren for overskridelser er over. Det var ingen datokjøring i helgen.

Personbiler med nummerskilt som ender på partall, kan kjøre på partallsdager, altså tirsdag denne uken. Biler med skilt som ender på oddetall, kan kjøre mandag og onsdag.

(Partall er 0,2,4,6,8, oddetall er 1,3,5,7 og 9.)

Det er ikke datokjøring om natten mellom klokken 22 og 06.

Biler med tre eller flere personer får lov til å kjøre alle dager.

 Kjøring knyttet til liv og helse, samt elbiler, hybridbiler, kjøretøy benyttet til næringsvirksomhet eller offentlig tjeneste, utrykningskjøretøy, pasienttransport og biler som brukes av funksjonshemmede er også unntatt fra datokjøringen.

De neste dagene styrkes busstilbudet ytterligere for å gi bedre kapasitet.

Her kan du lese hele vedtaket fra Bergen kommune.

Vedtaket om datokjøring er gjort i tråd med forskrift om midlertidige trafikkregulerende tiltak. Du kan lese hele forskriften her.

Kilde: Bergen kommune