Her sjekker Cato temperaturen på asfalten

Det er noen få grader på temperaturmåleren som avgjør når E39 kan åpnes for fri ferdsel.