Vraker Hardangervidden

Vegvesenet vraker Hardangervidden, og vil ha Hemsedalsfjellet som den andre hovedveien mellom øst og vest.

Vegvesenet vraker Hardangervidden, og vil ha Hemsedalsfjellet som den andre hovedveien mellom øst og vest. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Statens Vegvesen vraker Hardangervidden. De vil ha Hemsedalsfjellet som den andre hovedveien mellom øst og vest.

DEL

I dag la Statens vegvesen frem sin anbefaling om hva som bør bli den andre hovedveien mellom øst og vest.

Valget har stått mellom Hemsedalsfjellet (Rv 52) og Hardangervidden (Rv 7).

Vegvesenet mener at Hemsedalsfjellet er bedre enn riksvei 7, både når det kommer til: samfunnsøkonomi, måloppnåelse og muligheten til å betjene nasjonal trafikk som ikke kan benytte E134», står det i anbefalingen.

Kjernen i problemstillingen har vært reisetid og trafikksikkerhet.

Anbefalingen fra Vegvesenet vil trolig veie tungt når politikerne skal bestemme seg for hvilken vei de skal satse på i tilegg til E134 Haukeli, som allerede er valgt til å være hovedveien mellom øst og vest.

Den avgjørelsen tas i juni neste år som en del av den nye nasjonale transportplanen for 2018-2029.

Bergen næringsråd: – Skuffet

Direktør i Bergen Næringsråd, Marit Warncke, er skuffet over konklusjonen til Vegvesenet.

– Det vi må huske på er at det er politikerne som skal velge. Nå skal vi jobbe hardt for å få politikerne til å velge Hardangervidden. Det har skjedd før at politikerne beslutter andre ting enn det vegvesenet kommer med, påpeker hun.

Foto:

Alle er eni­ge om at riks­vei 134 over Hau­ke­li er den bes­te frem­ti­di­ge tra­se­en for ny helårsstamvei mel­lom øst og vest.

Stri­den står nå om hva som skal være det and­re sam­ban­det: Hem­se­dal el­ler Hard­an­ger­vid­den.

Sta­tens Vegvesen var klar i sin tidligere inn­stil­ling, og inn­stil­te på Hau­ke­li og Hem­se­dal.

Li­ke­vel valg­te re­gje­rin­gen i de­sem­ber i fjor å sen­de sa­ken til­ba­ke til Veg­ve­se­net, med ord­re om å ut­re­de mer om Hem­se­dal og Hard­an­ger­vid­den. Re­sul­ta­tet av den­ne ut­red­nin­gen er nå klar.

Vegvesenet gjentok i dag sin innstilling.

Reiselivsinteresser vil ha Hardangervidden

Skil­le­lin­je­ne i de­bat­ten har kla­re geo­gra­fis­ke fø­rin­ger.

Reiselivsinteresser i Bergen og Hordaland mener Hardangervidden er det beste alternativet. Både Høy­re og Frp her i fyl­ket går inn for det. Det gjør også Bergen Næ­rings­råd, og for så vidt også NHO i Hor­da­land.

Blant argumentene til Hardangervidden-tilhengere, er at det er den korteste veien mellom øst og vest, og mellom Bergen og Oslo.

De som vil pri­ori­te­re Hem­se­dal er LO og Vest­norsk Trans­port­ar­bei­der­for­en­ing.

Samferdselsministeren: – Kjenner godt til lokale forhold

Regjeringen har tidligere konkludert med at E134 over Haukeli skal bli en av de to hovedveiene.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kommenterer Vegvesenets konklusjon:

– Vi har fått et faglig innspill, og rapporten skal nå på lokal høring og gjennomgå en ekstern kvalitetssikring. Når dette er klart vil vi gjøre en politisk beslutning som vi kommer tilbake til i Nasjonal transportplan som legges frem til våren, sier Solvik-Olsen.

Samferdselsministeren har tidligere reist med bil langs hele øst-vest strekningen, så han kjenner godt til lokale forhold og utfordringer med veivalg.

– Vi skal nå sette oss grundig inn i rapporten, sier Solvik-Olsen i en pressemeldning.

– Dødt løp

Harald Victor Hove, daglig leder i selskapet Hardangerviddatunnelene, er skuffet over Vegvesenets konklusjon.

– Regjeringen ba om en ekstra vurdering for å få svar på hvilke regionale virkninger de forskjellige alternativene vil gi. Vegvesenet leide inn Asplan Viak for å få svar på spørsmålet.  Asplan Vikak mener er det riksvei 7. Det er ikke Vegvesenet enig i, og i rapporten blir momentet ikke vektlagt, sier Hove.

Han er også skuffet over manglende samsvar mellom rapportens tall og konklusjon.

– Når det gjelder hvilken vei som er mest samfunnsnyttig er det nærmest dødt løp. Det gjelder også andre faktorer. Jeg håper politikerne leser rapporten nøye og ser svakheten i Vegvesenets konklusjon, sier Hove.

Artikkeltags