Feilene florerte på tunge kjøretøy: Én fører hadde datamaskin i siktsonen

Av og

Kontrollører har de siste dagene gjort nye, alarmerende funn. Avvikene gjelder alt fra dårlige dekk og mangelfull sikring av last til en datamaskin i siktsonen i frontruten.