Etterlyser skrinlagt vei: – Her er det nestenulykker hver dag

Gamle planer om forlengelse av Apeltunvegen må børstes støv av, mener trafikkleie Hjortevegen-beboere.