Vil sette en stopper for dette: – En seier for FrP

Fremskrittspartiet fikk flertall for å bremse byggingen av nye kantstopp på fylkesveiene.