Gå til sidens hovedinnhold

Trafikken sank da prisen gikk opp

Artikkelen er over 5 år gammel

I halvtimen før rushtidsavgiften sendte prisen i været, passerte langt flere biler enn samme tidsrom forrige mandag. Statens vegvesen tror at køprising vil ha størst effekt om morgenen.

Mandag 1. februar ble det innført rushtidsavgift (køprising) i Bergen. 

Det vil si at at det koster mer å passere bomstasjonenene i morgenrushet (0630-0900) og ettermiddagrushet (1430-1630).

I rushet koster det 45 kroner, mens det blir billigere (19 kroner) å kjøre utenom rushet og i helgene.

Fikk effekt

BA har fra driftsselskapet BT Signaal fått tallene for bompasseringer like før og etter at rushtidsavgiften ble innført mandag morgen klokken 0630.

I halvtimen før prisene skjøt i været, passerte 1166 flere biler enn samme tidsrom forrige mandag. Det var altså ekstra mange som snek seg innenfor bomringen like før prisen gikk fra 19 til 45 kroner.

Etter at prisene ble skrudd opp klokken 0630, falt trafikken betydelig.

Sammenligner man med forrige mandag, var det 1220 færre biler som kjørte gjennom bompasseringene i halvtimen fra 0630 til 0700. Det er en nedgang på over 20 prosent.

Totalt sett for timene fra 0400-0930 hadde 36211 biler passert bomringen i Bergen. Forrige mandag var tallet 39370, noe som betyr at trafikken gjennom bomringer har sunket med 8,02 prosent.

Her er tallene for minuttene like før og etter innføringen av ny pris.

TidMandag 25. januarMandag 1. februarDifferanse
0600-06159951262+26,83%
0615-063016992598+52,91%
0630-064526772056-23%
0645-070031162517-19,22%
0700-071530612773-9,41%

Venter varig nedgang

Les også: Her er prisene skrudd opp

– Tallene samsvarer med våre forventninger. De som kan kjøre før prisen stiger (før 0630) gjør det. Vi vil nok også se en økning i trafikken rett etter klokken 09, sier rådgiver Kristian Bauge i Statens vegvesen.

Han påpeker at det er mye usikkerhet rundt hvilken effekt rushtidsavgiften vil ha, og man vil ikke se en klar trend før om en måned.

– Vi som har jobbet frem denne modellen, forventer en trafikkreduksjon på opp mot ni prosent i morgenrushet, da det er om morgenen at trafikken er mest konsentrert, sier rådgiver Kristian Bauge i Statens vegvesen.

Beregningene er gjort av en gruppe satt sammen av Vegvesenet, Bergen kommune og BT Signaal, tidligere Bro- og tunnelselskapet.

Om ettermiddagen tror de rushtidsavgiften vil føre til en trafikkreduksjon på mellom 2 til 6 prosent.

– Vi tror også det vil bli en økning i trafikken utenom rushtrafikken slik at man totalt sett faller ned på en trafikkreduksjon på opp til tre prosent, sier Bauge.

Les også: Slik vil køprising slå ut i de forskjellige bydelene

Målet med avgiften er å få færre biler på veiene når trafikken er tettest, og bedre luftkvaliteten.

Tror på effekt

– Problemet er at det er ingen andre byer som har innført køprising med samme avgift som Bergen. I Kristiansand har vi rushtidsavgift, men her bestaler man 21 kroner i rushet og 14 kroner utenom rushet. Det har ført til en trafikknedgang i rushet på fire prosent. Prisen vår er høyere, derfor tror vi på en større effekt. Men det vil nok ta noen uker før vi ser hva den reelle effekten vil bli, sier Bauge.

Assisterende direktør Kjell Werner Johansen ved Transportøkonomisk Institutt (TØI) har tidligere sagt til BA at han tror en bompengesats på 40 kroner eller mer vil ha effekt på trafikken.

– Det er ikke så mye som skal til før en del bilister endrer adferd. Åtte til ti prosent reduksjon i trafikken vil være tilstrekkelig til at det blir langt bedre flyt i trafikken, sa Johansen.

I 2013 økte politikerne i Bergen bompengene fra 15 til 25 kroner før rabatt, og fra 9 til 20 kroner med full rabatt.

To år etter ble det målt en nedgang på 3,5 prosent i trafikken.