Oppdatering: Nå slår legemiddelfirmaet Martindale Martindale Pharma tilbake mot Statens legemiddelverk.

– Vi tar studien fra Haukeland universitetssykehus i Bergen og Statens legemiddelverks bekymringer svært seriøst, men finner ikke at det er ført vitenskapelige bevis for at det en noen sammenheng mellom Martindales metadon mikstur og de tre dødsfallene blant metadonbrukerne, sier Robert Condon som er talsperson for Martindale Pharma.

Les hele tilsvaret fra legemiddelfirmaet i denne saken.

Statens Legemiddelverk trekker medikamentet Metadon Martindale fra markedet.

7000 personer i Norge får såkalt LAR-behandling. Disse får medikamenter som Subutex og Metadon mot sin narkotika-avhengighet. Bare i Bergen er det nærmere 1000 pasienter som får LAR-behandling.

– 3500 av 7000 pasienter får metadon. Rundt en tredjedel av disse igjen, omtrent 1000 personer, har fått Metadon Martindale, sier overlege ved Statens Legemiddelverk, Sigurd Hortemo.

LAR-pasientene skal drikke miksturen, men flere har altså satt det med sprøyte.

– Metadon Martindale er laget for å drikkes. Det er ikke farlig. Men noen pasienter har likevel injisert stoffet med sprøyte. Hvis Metadon Martindale-mikstur settes med sprøyte i en åre, kan hjelpestoffet povidon hope seg opp i kroppen og gi alvorlige skader i skjelettet, beinmargen, nyrene, leveren og hjertet, sier han og legger til:

– Risikoen for skade øker ved gjentatte injeksjoner, stoffet lagres i kroppen over lengre tid og kan føre til organsvikt.

Sannsynligvis er tre pasienter døde og 13 alvorlig syke på grunn av povidonforgiftning, ifølge Statens Legemidelverk. Pasientene kommer fra ulike deler av landet.

– En av de døde kommer fra Vestlandet, en fra Østlandet og en fra Nord-Norge.

TAR MED SEG METADON PÅ FERIE

– Miksturen har vært i bruk siden 2005 og har blitt gitt til svært mange pasienter, hvorfor har dere ikke forsket på dette før?

– Kunnskapen om de store organskadene ved injeksjon av povidon er ny - og vi tar nå konsekvensen av denne nye kunnskapen.

Han påpeker at det er alvorlige funn Haukeland har kommet med.

– Vi vet ikke sikkert hvilke legemidler pasientene med skadene har brukt, men det er nærliggende å mistenke at Metadon Martindale er en av kildene. Derfor trekker vi dette legemiddelet fra markedet. Vi har andre metadonalternativer som kan brukes, sier han.

– Ser ikke helsepersonell til at pasienten drikker metadonen og ikke setter den med sprøyte?

– Ikke ved alle anledninger. For at pasientene skal leve et godt liv kan de få med seg metadon hvis de skal på ferie, hyttetur osv. Dermed kan man ikke helt kontrollere dette.