Moskeen til Adan vokser mest av trossamfunnene i Bergen

Salam islamsk senter ved Danmarks plass eser ut. Samtidig mer enn dobler en menighet fra sagaøyen seg.