Ministre tier om kristne privatskoler

Privatskoler har lov til å diskriminere, men kun om helt spesielle vilkår er oppfylt.