Som et oppspark til den internasjonale jentedagen torsdag i neste uke, inviterte banken jenter til å søke om å bli norgessjef for en dag.

En av dem som søkte var 22 år gamle Amalie Vågen Ystebø fra Åsane. Få dager etter at søknaden ble sendt, fikk hun en invitasjon i retur.

Fredag troppet hun opp i bankens hovedkontor i Trondheim og inntok sjefskontoret, der den faktiske sjefen, Trond Mellingsæter, ble sendt på gangen.

– Det var veldig artig, sier 22-åringen som til vanlig studerer industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU i bartebyen.

Viktig kampanje

Hun går fjerdeåret på studiene og tenkte at dagsjobben ville bli en god erfaring for henne. Bankens påfunn var en del av «Girl’s Takeover», som er et prosjekt satt i scene av Plan International.

– Jeg så på det som en fin mulighet til å få innsikt i en bransje som jeg ikke visste så mye om og ønsket samtidig å bli med fordi jeg synes det er en viktig kampanje, sier Vågen Ystebø.

Studenten viser til at andelen kvinnelige toppledere er for lav, både i Norge og i resten av verden.

– Dette er vår måte å markere FNs internasjonale jentedag på. Vi i Danske Bank er 100 prosent sikre på at en arbeidsplass med sunn kjønnsbalanse er en god arbeidsplass. Det finnes i tillegg en rekke studier fra flere konsern som viser at et bedre mangfold rett og slett skaper bedre resultater, og i Danske Bank jobber vi derfor kontinuerlig for å bli stadig bedre på dette området. Og hvem vet, kanskje Amalie overtar denne stolen på permanent basis om noen år? Hun gjorde i alle fall en så god innsats for oss denne gang at jeg nesten ble litt engstelig for at jeg måtte begynne å se meg om etter en ny jobb, sier Trond Mellingsæter, leder av Danske Bank Norge, i en pressemelding.

Tok ingen sjefsavgjørelser

I løpet av arbeidsdagen traff sjefsvikaren mange av de ansatte og fikk samtidig en grundig innføring i hvilke arbeidsoppgaver toppledelsen har til daglig.

– Jeg fikk også være med på en del av møtene han hadde og lærte en del om hva de ulike avdelingene jobber med. Jeg følte at jeg fikk et veldig godt inntrykk av rollen som toppleder. Du må ha innsikt og vite veldig mye om hva som skjer ulike steder i bedriften, forklarer 22-åringen.

– Fikk du tatt noen sjefsavgjørelser?

– Nei, det ble ikke så mange sjefsavgjørelser. Men jeg fikk en del spørsmål som jeg måtte svare på siden jeg var sjef, sier hun og humrer.