Det bekrefter politimester John Reidar Nilsen overfor VG mandag kveld.

– På bakgrunn av opplysningene som er fremkommet i avisomtale, sist i BT på lørdag, har vi tilskrevet statsadvokaten og bedt ham vurdere om det er grunnlag for å gjennoppta saken, sier John Reidar Nilsen til BA.

Svaret kom allerede samme dag. Nå blir det nye undersøkelser. Statsadvokaten har hatt dialog med påtaleansvarlig Ole Bjørn Mevatne i saken, før han gjenopptok saken.

– Jeg har ingen kommentar til dette. Det er ikke naturlig at jeg kommenterer dette, sier Trude Drevland til BA.

Da politiet henla saken, var det blant annet ikke kjent at ordføreren hadde takket ja til et gratis, ukelangt cruise for to personer fra den tyrkiske storbyen Istanbul.

LES SAKEN: Slik holdt Trude Drevlan tett om privatfly og luksus

Påtaleansvarlig i saken, politijurist Ole Bjørn Mevatne, uttalte i BTs lørdagsutgave at det ikke er begått noe straffbart, fordi cruiset ikke ble gjennomført. Flere strafferettseksperter har slått fast at en slik vurdering av korrupsjonsbestemmelsen ikke holder vann.

I BT gir politimester Nilsen uttrykk for at han er enig med strafferettsekspertene som har uttalt seg til BT, men sier at han ikke kan vite at påtaleansvarlige Mevatne er korrekt fremstilt i saken.

– Jeg kan ikke kommentere vurderingen Mevatne har lagt til grunn, for jeg kjenner ikke til den. Men det er slik i systemet vårt at saker kan bli lagt bort, og så vurderer man om den skal gjennopptas dersom det kommer ny informasjon, sier Nilsen.

Vil ikke kommentere dialogen

Statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen bekrefter at han har fått brevet fra politimesteren.

Han vil ikke si noe om hvordan arbeidet med å vurdere saken vil skje, eller hvor lang tid han tror det vil ta å konkludere. Han vil ikke kommentere dialogen han nå har med politiet.

– Jeg har gjort mine vurderinger, og de skal jeg dele med politiet.

– Er etterforskningen mot Trude Drevland lukket eller er den åpen?

– Min kommunikasjon med politiet ikke offentlig tilgjengelig, dette får du spørre politiet om.

– Har du forståelse for de som mener at den er dårlig håndtert i Bergen?

– Kan du være mer konkret, spør statsadvokaten.

– Ja, mange mener etterforskningen ble lukket på et for tidlig stadie, har du noen synspunkter på det?

– Den ble lagt til side på en tid der ikke alle omstendigheter var kjent, hva de nye opplysningene skal bety er for tidlig å si.

Høyre-kobling

Statsadvokaten er broren til Høyres tidligere byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen. Han mener det er helt uproblematisk når han skal ta stilling til saken mot en tidligere kollega av henne.

– Etter min oppfatning betyr det ingenting. Så vidt jeg vet var hun gått av som byrådsleder da det rundt cruisebåten skjedde. 

– Men hun var byrådsleder da ordfører Trude Drevland dro til Venezia i privatfly med sin sønn på reder Torstein Hagen sin regning, sommeren i fjor?

– Alt dette kom opp etter at Ragnhild var gått av.

– Hadde det stilt seg annerledes med din habilitet om hun var byrådsleder fremdeles?

– Det er et hypotetisk spørsmål, men jeg har i en annen sak sagt at jeg ikke er inhabil i forhold til familien Drevland.

Tar til etterretning

I en e-post skriver Kenneth Stien, leder i Bergen Høyre, at «alle parter er tjent med at saken blir vurdert på en tillitsfull måte hos kompetente myndigheter».

Han skriver videre at Drevland har erkjent hva hun har gjort og beklaget dette.

– Det var riktig. Når denne saken nå kommer opp er det selvsagt en belastning for Trude. For oss er det viktig å ivareta henne på en god måte.

– Hvordan vil Bergen Høyre eventuelt håndtere at ordfører og andrekandidat Trude Drevland blir satt under etterforskning for korrupsjon?

– Jeg har ingen ytterligere kommentarer enn det jeg har gitt, sier Stien til BA.