Ønsker en full bussoversikt

Vil ha reguleringer: Marthe Hammer mener busselskapene som bryter regler burde få inndratt løyvet sitt: – Når selskapene bryter regler og forutsetninger som er gitt, så bør det være kort vei til å inndra løyvet, sier hun.foto: kristoffer westergaard

Vil ha reguleringer: Marthe Hammer mener busselskapene som bryter regler burde få inndratt løyvet sitt: – Når selskapene bryter regler og forutsetninger som er gitt, så bør det være kort vei til å inndra løyvet, sier hun.foto: kristoffer westergaard

Av

Marthe Hammer ønsker seg et tak på antall busser.

DEL

Nestleder for miljø og samferdsel i Hordaland Fylkesting, Marthe Hammer (SV), har bedt utvalget for miljø og samferdsel om å se på totaliteten av løyveforvaltninger i Bergen.

– Det er på høy tid at vi ser på totaliteten i Bergen. Altså, hvor mange busser og hvor mange passasjerer det er til enhver tid, slik at vi får et samlet bilde av dette. Vi trenger å se hele bildet, og løfte diskusjonen om et tak på antall turistbusser i Bergen. Et tiltak som for øvrig ikke er nytt her i Bergen, da det ikke er lenge siden det ble innført et tak på antall cruiseturister her i Bergen, sier Hammer.

– Bør kunne inndra løyve

Hun mener det er på tide ta misnøyen til for eksempel beboere på Nordnes alvorlig.

– Da løyvet til disse «hop on-hop off» bussene ble behandlet i 2013, gjaldt det søknad om sightseeing busser. Fylkesmannen var i utgangspunktet negativ. Argumentet var at det var trangt fra før i Bergens gater, spesielt i sentrum. Veinettet og flere bussholdeplasser ville bli overbelastet.

– Hva mener du skal skje med dem som allerede har løyve, men som bryter reglene?

– Jeg vil også ta opp hva som skal til for å kunne ta tilbake løyvene dersom reglene brytes av busselskapene. Saker som den på Nordnes viser at det er behov for reguleringer av dette, og ikke minst hvordan vi håndhever løyvene. For når selskapene bryter regler og forutsetninger som er gitt, så bør det være kort vei til å inndra løyvet.

Rolf Rosenlund i samferdselsavdelingen i Hordaland fylkeskommune skriver i et brev til Hammer at det er to selskap som har ruteløyve for sightseeing-ruter i Bergen sentrum, som er tildelt av fylkeskommunen. Det ene fra 2013 (Open Top Sightseeing Norway As), det andre er nylig fornyet (Osbuss).

Videre skriver Rosenlund at både norske og utenlandske busser, i forbindelse med cruiseanløp og sightseeingturer i Bergen og distriktet rundt, har turvognløyve. Disse blir ikke gitt av fylkeskommunen.

– Det er altså ikke bare busser fra fylkeskommunen som har løyve til å kjøre i Bergen. Så spørsmålet blir hvordan man skal angripe problemstillingen. Skilting kan være en bedre måte, men det er komplisert uansett, sier han til BA.

Artikkeltags