TV 2-veteran refser kollega i strid om Giske-video

Av

Beskylder TV 2-kommentator Mathias Fischer for å undergrave sin egen troverdighet.