– Jeg blir trist og lei meg når jeg ikke har noe å gjøre, sier Elisabeth Dale Larsen.

Hun gikk ut fra Årstad videregående skole i fjor. Siden har hun ventet. Og ventet.

– Nav har gitt meg beskjed om at det vil ta lang tid. Det er ikke nok jobber, sier Elisabeth.

Hun fikk tilrettelagt undervisning innen restaurant– og matfag på skolen. Nå har hun kompetanse til å jobbe på kjøkken.

Vil bidra

– Da jeg var utplassert på en kantine i skoletiden trengte jeg ikke så mye hjelp. Jeg jobbet med salatbar, med oppvask og stekte vafler, forteller hun.

Hennes største ønske er å bidra til samfunnet rundt seg, samtidig som hun får møte mennesker og ha noe meningsfullt å gjøre. Drømmen er jobb i en kantine, sier Elisabeth.

BA møter henne sammen med moren på Nygårdshøyden. Her blir de intervjuet av TVBra, en fjernsynskanal av og for mennesker med utviklingshemming.

Kanalen har flere ganger satt søkelyset på problemet med å skaffe nok varig tilrettelagt arbeid, såkalte VTA-plasser, for dem som ikke kan bidra like godt som funksjonsfriske i arbeidslivet.

– Det er fortvilende, mener moren Grete Dale Larsen.

Hun har selv full jobb som trafikkbetjent i kommunen.

 

Begynner å gråte

– Det er veldig vanskelig å ikke tenke på hva Elisabeth gjør hjemme når jeg er på jobb. Hun trener noen timer i uken, ellers vet jeg ikke om hun står opp eller bare blir liggende og kjede seg med PC-en i sengen. Spiser hun noe? Dusjer hun? For meg er det uforståelig at ikke politikerne kan gjøre mer for å skaffe flere jobber, sier moren.

Da hun stryker datteren over armen, begynner 22-åringen å gråte.

– Dette er kjekke unge mennesker som kan gjøre en viktig jobb, men som blir utestengt. For hver dag som går uten jobb reduseres gnisten og ønsket om å bli verdsatt blir mindre. Hva gjør ikke dette med menneskeverdet, spør Grete.

 

Fortvilet skandale

– Dette er så skammelig og en fortvilet skandale! Jeg blir så sint, sier Victor Norman.

Han er tidligere arbeids- og administrasjonsminister og pensjonert professor i samfunnsøkonomi ved NHH.

Norman mener at Nav ikke gjør nok for å skaffe vernet tilrettelagt arbeid (VTA).

– I virkeligheten har vi et diskriminerende embetsverk som har bestemt seg for at VTA-arbeidsplasser ikke er ordentlig arbeid, men et slags lekearbeid.

Han sier det er 650.000 i yrkesaktiv alder som ikke får jobb her i landet.

– Noen av dem kan ikke jobbe, men la oss si at halvparten av dem fungerer halvparten så godt som oss andre. Det representerer en årlig verdiskapning på 100 milliarder kroner. Å få disse i arbeid er det mest lønnsomme vi kan gjøre rent samfunnsøkonomisk, sier Norman.

I desember 2017 var det 1039 personer i VTA-ordningen her i fylket. 808 av dem var i vernet virksomhet.

Det er 25 flere enn året før, opplyser Nav.

– Hvor mange er på venteliste?

– Vi har ikke helt ferske tall, men i fjor høst var det 130 personer på venteliste til VTA i skjermet virksomhet. Av disse sto rundt 70 på vent til vekstbedrifter i Bergen. Hver vekstbedrift har også sine ventelister og ventetider, sier kommunikasjons og analyserådgiver Birgitte B. Lygre i Nav Hordaland.

 

VTA-ordningen

Varig tilrettelagt arbeid er beregnet på personer som i utgangspunktet har uføretrygd, men som likevel har mulighet til å jobbe med tilrettelegging.Målgruppen kan både være utviklingshemmede, men også andre grupper som har utfodringer med å fungere i ordinær jobb.

– Flest i landet

NAV Hordaland er det fylket i landet som har flest VTA-plasser, ifølge NAV-sjef Anne Kverneland Bogsnes.

I en epost til BA skriver hun har forståelse for at det er ønske om enda flere plasser.

– Vi vil samtidig understreke at vi i flere år har tilbudt betydelig flere plasser enn andre sammenlignbare fylker. Vi jobber også for at flere arbeidsgivere, som for eksempel Bergen kommune, bør se på egne muligheter å til å opprette ordinære tiltaksplasser for de det gjelder. Dette er også i tråd med ønsket fra interesseorganisasjonene for de utviklingshemmede. Innenfor ordinære VTA-plasser er vi interessert i å finne løsninger som også kan støttes gjennom NAV sine tiltaksmidler, skriver fylkesdirektør Bogsnes.