UiBs stygge, utstoppede dyr tar av på nett

Dette er noen av dyrene som ikke stilles ut når Naturhistorisk museum åpner dørene igjen.