– Det er i strid med reguleringsplanen, sier fylkeskonservator Per Morten Ekerhovd i Hordaland fylkeskommune til BA.

I reguleringsbestemmelsene for Vågen, kaiene og Bryggen heter det at brostein eller annen naturstein skal være hovedmateriale i alle byrom.

BEKREFTER

Byggesakssjefen i Bergen kommune bekrefter at det ikke foreligger noen dispensasjonssøknad for å legge asfalt i stedet for brostein i Strandgaten.

– Vi har ikke mottatt søknad om dispensasjon, sier Else–Kristin F. Vikenes til BA.

I tillegg skal ingen tiltak som forutsetter dispensasjon fra disse bestemmelsene, behandles før det foreligger uttalelse fra antikvarisk fagmyndighet i Hordaland Fylkeskommune.

Ifølge fylkeskonservator Ekerhovd har heller ikke dette skjedd. Derfor misliker han at Statens vegvesen har bestemt seg for å legge asfalt i kjørefeltene i Strandkaien.

– Det er uheldig med mindre og mindre brostein i historiske gater, sier han.

Erfaringen hans tilsier at denne type midlertidige løsninger, som vegvesenet har stemplet det, har en tendens til å bli permanente. Han viser til at asfaltering av Bryggen for vel seks år siden, også skulle være midlertidig.

– Ordet midlertidig er et retorisk knep for å få gjennomslag. I dette tilfelle var det mer enn nok tid til å planlegge og å gjennomføre prosjektet med brostein.

– MIDLERTIDIG

Statens vegvesen sier til sitt forsvar at de fikk innvilget asfaltdekke i stedet for brostein i et brev fra Bergen kommune i februar.

– I tillatelsen anser vi asfalt som midlertidig frem til Skansentunnelen er på plass og trafikken går ned, sier byggeleder Marit Eidsnes Rogne i Statens vegvesen.

Hun forklarer at det er sørget for tilstrekkelig avstand ned til kulverten som graveklubben har etablert, slik at det er dybde nok til å resette med brostein.

Rogne sier valget av dekke skyldtes at det var sterkt fokus på fremdrift i arbeidet med Strandkaien.

– Å legge stein ville omfattet tre måneder ekstra byggetid. Målet er at alt skal fremstå som ferdig fra Lido–hjørnet til Fortunen når mathallen på torget åpner i begynnelsen av september neste år, sier

Hun mener de ivaretar bergenssjelen ved å legge skifer på fortauene og brostein i p–lommer, samt busstopp.

– Det blir asfalt i de to kjørefeltene, men det er som sagt ikke permanent, sier Rogne.