Det skriver Dagbladet torsdag.

– Det er bekymringsfullt for meg at verken Bufetat vest, Bufdir eller Fylkesmannen i Hordaland har fanget opp og tatt tak i de alvorlige forholdene som fremkommer av rapporten, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) til Dagbladet.

Ministeren vil nå granske alle landets adferdsinstitusjoner etter avisens avsløringer.

Samme dag som Helleland fikk granskningsrapporten, gikk avdelingslederen ved Vestlundveien formelt av. Det skjedde fredag forrige uke.

Rapporten konkluderer med at driften på Vestlundveien ungdomssenter ikke er forsvarlig og at beboere ikke får forsvarlig behandling, skriver Dagbladet.

Statsråden har nå bestemt at ungdomssenteret, som har vært midlertidig stengt siden begynnelsen av mai, skal stenges umiddelbart.