Bergen Unge Høyre har tirsdag kveld vedtatt å gå inn for legalisering av cannabis.

– Vi vil ha en streng, men lovlig regulert omsetning av cannabis, sier leder Madeleine Tennebekk.

– Hva betyr det?

– At cannabis skal selges gjennom et statlig monopol. Vi tenker at nivået på THC, som er virkestoffet i cannabis, skal reguleres og opplyses om.

– HAR FORBUDET FUNGERT?

– Hvorfor vil dere legalisere?

– Vi må jo stille spørsmål om forbudslinjen har fungert. Det som går igjen, er at det er vanskelig å se en klar sammenheng mellom forbud og forbruk om man sammenligner statistikk fra for eksempel Nederland.

– Derfor mener vi at man må tenke annerledes i denne debatten, sier Unge Høyre-lederen.

18-ÅRSGRENSE

Bergen Unge Høyre ser for seg en monopolløsning à la Vinmonopolet. De vil ha 18 års aldersgrense for å kjøpe hasj og marihuana.

– Det er viktig å understreke at vi ikke vil gi et fullstendig frislipp. Det er med cannabis som med andre rusmidler, det har skadevirkninger. Men selges det i strengt regulerte former, får man redusert, om ikke fjernet, en del helseskader samt det store og helt uregulerte svarte markedet, sier Tennebekk.

– Hvorfor bare cannabis?

– Det er et godt spørsmål. Men her er det ulike debatter, for ulike stoffer har ulike skadevirkninger.

– Er det delte meninger om legalisering i Unge Høyre nasjonalt?

– Ja, det er det. Det er et komplekst tema. Det finnes ingen fasit.

DEBATT FØR LANDSMØTET

Nå vil lokallaget av Unge Høyre kjempe for å få landsmøtet med seg.

– Unge Høyre har landsmøte i juni, og det er et naturlig steg å fronte denne resolusjonen frem mot landsmøtet.

Leder i Bergen Høyre, Harald Victor Hove, har tidligere innrømmet å ha røyket hasj. Men Tennebekk vil ikke spå om reaksjonen på vedtaket fra moderpartiet her i Bergen.

– Det har jeg ikke noen klar formening om. Men ser man på Høyre tradisjonelt, har de en annen linje enn i hvert fall deler av Unge Høyre har hatt, medgir Tennebekk.