Gå til sidens hovedinnhold

Minner folk om at funn må leveres inn

Artikkelen er over 3 år gammel

Universitetsmuseet i Bergen har allerede fått 200 innleveringer i år, men de får aldri nok av gamle gjenstander.

– Det er viktig at folk leverer inn funn av flere grunner. For det første er det statens eiendom, og for det andre fordi det er en del av kulturhistorien og noe som forskes på, sier Tor Arne Waraas, arkeolog og samlingsforvalter for steinalder ved Universitetsmuseet i Bergen.

Privatpersoner har plikt etter loven å levere inn løse kulturminner som er eldre enn 1537, fordi staten har forvaltningsansvar for disse objektene.

Ta bilde!

Waraas og Melanie Wrigglesworth, som er arkeolog og samlingsforvalter for bronsealder og eldre jernalder, har en klar oppfordring til de som måtte finne gjenstander enten på egen eiendom eller i naturen:

– Ta bilde av gjenstanden på funnstedet, og funnstedet generelt. Man kan egentlig tenke på funnstedet som et åsted, forklarer Waraas.

– Når vi jobber, trenger vi at ting er så presis som mulig. Derfor er det viktig både med bilde, og at man vet nøyaktig hvor man har funnet det, sier Wrigglesworth.

Saken fortsetter under bildet.

 

Hittil i år har det vært rundt 200 innleveringer til Universitetsmuseet i Bergen. Én innlevering kan inneholde alt fra én gjenstand til flere hundre.

– Folk må ikke være redde for å ta kontakt med oss. Hvis man finner noe man lurer på om er gammelt eller ikke, kan man ta kontakt med en arkeolog, sier Wrigglesworth og fortsetter:

– Det er mange som kanskje tror at vi har nok pilspisser fra steinalderen, men vi får aldri nok. For hver pilspiss er en puslespillbrikke i vår felles kulturhistorie.

Utgraving

Noe flere mange tror er at det etter et funn gjennomføres arkeologiske utgravinger, men slik er det ikke nødvendigvis.

– Det er sjelden vi gjennomfører utgraving, når privatpersoner finner noe, med mindre det skal bygges der det er funnet forhistoriske spor, sier Waraas.

De understreker at det i hovedsak kun er næringsvirksomhet og utbyggere av infrastruktur, som må betale for utgraving dersom det skal skje en utbygging på et område hvor det er funnet forhistoriske spor.

Kulturminner

Løse kulturminner kan være blant annet redskaper, innbo, smykker og våpen som kan være fra oldtid eller middelalder inntil år 1537 er statens eiendom og derfor innleveringspliktig. Dette gjelder også mynter fra før år 1650.

Hus, industribygg eller fartøy, men også gravhauger, rydningsrøyser og boplasser i utmark eller under dyrket mark kan være kulturminner.

Kilde: Store norske leksikon