Hun tilhører selv romfolket, men har lite kontakt med andre romfolk som lever på den tradisjonelle måten.

– Det er en hovedgrunn til at jeg tar avstand fra deler av denne kulturen, og det er barneekteskap.

Vi treffer Angelica Constantin i hennes leilighet like utenfor sentrum av byen Craiova, sørøst i Romania.

Hun har nettopp kommet hjem fra jobb, hun jobber som gatefeier for kommunen.

Hun deler leiligheten med sin mann og deres fire barn, i tillegg til hennes niese Dutica Catalina Andreea Denisa (6), som hun har vergeansvaret for, samt katten Billy.

Seksåringen og katten er de eneste som er hjemme når vi kommer på besøk.

 

Angelica vokste opp i et rumensk miljø, ikke et romfolk-miljø. I likhet med mange andre ble hennes familie tildelt et hus under kommunismen, sentralt i Craiova, der hun vokste opp.   

Etter den rumenske revolusjonen i 1989, som endte med henrettelsen av Nicolae Ceaușescu og hans kone, gjennomgikk det rumenske samfunnet store endringer.

Blant annet ble eierskapet for mange boliger ført tilbake til deres rettmessige eiere, og familiene som hadde fått tildelt bolig på denne måten ble stående på gaten.

 Dette var også tilfellet med Angelica og hennes familie, som ble nødt til å finne seg et annet sted å bo.

– Barn skal være barn

Hun forteller at de flyttet ut av byen, til landsbyen der tantene hennes bodde. I denne landsbyen bodde det hovedsakelig romfolk.

Romania

 • Romania ligger i Sørøst-Europa og grenser mot Moldova i øst, Ukraina i øst og nord, Ungarn i vest, Serbia i sørvest og Bulgaria i sør.
 • Hovedstaden er Bucuresti, offisielt språk er rumensk.
 • Innbyggertall er 19 942 642 (2014-tall).
 • Den største befolkningsgruppen er rumenere, som utgjør rundt 89 % av befolkningen. Den nest største gruppen er ungarere, som utgjør rundt 6,5 prosent. Sist folketelling oppga 3,2 prosent av befolkningen at de tilhører romfolket, men tallet antas å være noe høyere. Ingen andre etniske grupper utgjør i dag over én prosent av befolkningen.
 • Cirka 45 prosent av befolkningen bor på landsbygden.
 • Rumensk-ortodoks er det største religionssamfunnet, der rundt 86 prosent av befolkningen er tilknyttet.
 • Romania har en av de svakeste økonomiene i EU og mye fattigdom. I 2013 var bruttonasjonalproduktet (BNP) per innbygger 9499,21 USD. Til sammenligning er Norges BNP per innbygger 100 818,50 USD.
 • Prisnivået for en vanlig husholdning i Romania er 46 prosent under gjennomsnittet i EU. Tilsvarende prisnivå for Norge er 48 prosent over EU-snittet.
 • Gjennomsnittlig månedslønn i Romania er i overkant av 2500 rumenske lei, eller 5358 norske kroner. Gjennomsnittlig norsk lønn er til sammenligning 42 300 kroner brutto i måneden.
 • Til tross for at det har vært positiv utvikling de siste årene, har Romania fortsatt store problemer med korrupsjon. I 2014 lå landet på 69. plass over de mest korrupte i verden, med en score på 43 av 100 (jo lavere score, jo mer korrupt).
 •  Romania har rike jordbruksressurser, men produktiviteten er lav. Mye jord ligger brakk.
 • Romania opplever økende turisme, og The World Travel & Tourism Council anslår at de vil ha opplevd verdens fjerde raskest voksende reise- og turistindustri i perioden 2007 til 2016. Områdene rundt Svartehavet og fjellområdene i Transylvania er de mest populære turistmålene.  
 • Kilde: Store norske leksikon, Transparacy.org, Eurostat, Trading Economics, Statistisk sentralbyrå og Wikipedia

– Familien vår passet ikke inn der, vi trivdes ikke. Naboene reagerte på at vi barn ikke snakket romani-språket. Vi ble ikke akseptert, og det var ikke en kjekk tid, sier hun.

Barn skal få være barn. De skal gå på skole, og utdanne seg.

Angelica Constantin

Hun tror hennes bakgrunn kan være grunnen til at hun ser på deler av romkulturen og deres tradisjoner med andre øyne.

Hun understreker imidlertid at barneekteskap kun er utbredt blant enkelte grupper av romfolket, og at det er mange av romfolk-slekt som tar sterkt avstand fra tradisjonen.

– Barn skal få være barn. De skal gå på skole, og utdanne seg, sier hun med ettertrykk.

Hun forteller at hun har sett mange barneekteskap på nært hold, ikke minst i landsbyen der familien bodde etter at de flyttet fra byen.

– Enkelte familier avtaler ekteskap allerede når barna er spedbarn. Det er familiene som arrangerer disse ekteskapene, sier hun.

Barneekteskap er en veldig gammel tradisjon.

Les også

Familien i Romania håper bergenserne er sjenerøse i dag

 

– Det har alltid vært slik. Jeg ser ikke for meg at det er noe som kommer til å endres i nær fremtid, sier hun.

– Hvorfor praktiserer man fortsatt denne tradisjonen?

– Jeg vet ikke om det er noen logisk grunn til det, bortsett fra at det alltid har blitt gjort slik. Jeg er motstander av det, barn skal være barn, gjentar hun.

Utdannelse veien å gå

En annen av Angelicas hjertesaker er utdannelse, at barna skal gå på skole.

Rumensk lov påbyr foreldre å sende barna sine på skolen, likevel er det ikke alle foreldre som gjør dette.

 Enkelte slutter i tidlig alder. Dette er ikke bare et problem blant romfolket, men ifølge Angelica er det flere blant denne gruppen som ikke ser viktigheten av å sende barna på skolen.

Myndighetene har satt i gang flere tiltak for å holde flere barn i skolen lengre, og da med et spesielt fokus på jenter av romfolket, ettersom de er den mest utsatte gruppen for å slutte tidlig. 

– Hvorfor er det så mange som ikke sender barna sine på skole?

– Det kan være flere grunner. For noen er det et økonomisk spørsmål. Selv om skolen er gratis, koster det penger med skolemateriell, og klær. De som er veldig fattige vil ikke sende barna på skolen i fillete klær, men har kanskje ikke råd til noe annet, sier hun. 

– Skoletransport koster også penger. Noen grupper får transport dekket, men ikke alle. De som ikke har jobb, har ikke råd til dette.

Men selv blant dem som har penger, finnes det noen som ikke sender ungene sine på skole.

– Det finnes en del foreldre som ikke selv gikk på skole, og som derfor ikke ser poenget med at barna deres skal gå der, sier Angelica.

 

Ifølge henne henger dette sammen med manglende utdanning hos foreldrene.

– Skole er kjempeviktig. Alle mine barn går på skole, min eldste sønn vil dessuten gå på universitetet, sier hun stolt.

– Det viktigste er at barna lærer noe som de kan bruke i livet, noe som kan hjelpe dem å få seg en jobb, sier Angelica.

Endring gjennom opplysning

Hun mener dette er noe av grunnen til at så mange rumenere som drar fra sitt eget land ender opp som tiggere, også i Bergen.

– Mangel på skolegang gjør at de ikke har lært noe som kan brukes som yrke. De har ikke utdannelse. De har ikke grunnleggende kunnskaper til å kunne gjøre noe praktisk arbeid. Og for å være helt ærlig, så er det også enkelte som heller ikke liker å jobbe, legger hun til.

Flere av de tingene som Angelica peker på som negative ved romkulturen, er slike ting som hun tror kan endre seg over tid, dersom det lykkes med å sende flere barn på skole.

– På skolen får barna eksempler fra andre barn, og ser hvordan ting kan gjøres annerledes. Med utdannelse har du kunnskap, og dermed muligheten til å utvikle deg selv. Det gir deg flere muligheter i livet, sier hun.

Hun understreker at det finnes ulike stammer med romfolk, og at langt fra alle lever like tradisjonelt. Men blant dem som håndhever de gamle tradisjonene, er dette en praksis som er seiglivet å forandre.

– Om tradisjoner som den med barneekteskap kan endres? Kanskje. Jeg kjenner mange romfolk som vil at dette skal forandres, som ønsker at barna deres skal få utdannelse, sier hun.

– Men uten skolegang tror jeg ingenting vil forandres. 

Dette er mishandling

– Barneekteskap er en form for barnemishandling og bryter med barns grunnleggende rettigheter, som retten til utdannelse og retten til normal utvikling i forhold til alderen.

Det skriver Nicoleta Bitu og Crina Morteanu, forfatterne bak rapporten «The Case of Early Marriages within Roma Communities in Romania: Are the Rights of the Child Negotiable?» fra 2010.

Rapporten, som er delfinansiert av UNICEF, lister opp alle internasjonale lover og konvensjoner denne praksisen bryter mot.

I FNs barnekonvensjon, for eksempel, står det tydelig at alle personer under 18 år per definisjon er barn, og derfor skal beskyttes av de særskilte lovene som gjelder barn.

Praksisen med barneekteskap begrunnes med kultur og tradisjon, noe som ifølge rapporten fører til at myndighetene ikke involverer seg effektivt nok for å forhindre eller slå ned på disse bruddene på barnas rettigheter som barneekteskapene utgjør.

Barneekteskap er et produkt av et patriarkalsk samfunn. For eksempel er en av grunnene til at jenter giftes bort i svært ung alder at man vil forsikre seg om at de er jomfru.

Fra «The Case of Early Marriages within Roma Communities in Romania: Are the Rights of the Child Negotiable?»

– Flere aktører i samfunnet tolererer og aksepterer at disse unge jentenes og guttenes rettigheter brytes, fordi de mener dette handler om minoriteters rett til å utøve egen kultur. En slik toleranse skyldes uvitenhet, fordi dette er et problem som skjer langt borte og derfor ikke angår oss, skriver forfatterne.

Viktig at jenten er jomfru

Både rumensk og internasjonal lov forbyr barneekteskap. I rumensk straffelov er dessuten enhver seksuell handling med en person under 15 år straffbar med strafferamme på tre til ti års fengsel.

Forfatterne av rapporten understreker at dette ikke utelukkende er et problem blant romfolket, og at dette tidligere var utbredt også blant den rumenske og ungarske delen av befolkningen i Romania.

– Barneekteskap er et produkt av et patriarkalsk samfunn. For eksempel er en av grunnene til at jenter giftes bort i svært ung alder at man vil forsikre seg om at de er jomfru.

Det vanligste er at jenten flytter hjem til ektemannens foreldre, hvor hun forventes å gjøres husarbeid og bidra til husholdningen.

Barneekteskap er ifølge rapporten med på å forsterke ulikhetene mellom menn og kvinner, og jenter og gutter, ikke minst når det gjelder tilgang til utdannelse.

En FN-rapport som kartla barns skolegang i en rekke sørøst europeiske land viste at nesten dobbelt så mange jenter som gutter ikke går på skolen fordi de er gift.

Forfatterne påpeker at man ved å vise til kultur for å forklare barneekteskap skaper et bilde av hele kulturen som primitiv.

Rapporten understreker behovet fra rumenske myndighetenes side til å gjøre effektive tiltak som bedre tar vare på barnas rettigheter, men også i å utdanne foreldrene og understreke for dem barns behov for en normal utvikling og skolegang.