Utreder bergensk atomkraftverkidé

Artikkelen er over 11 år gammel

Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp) ber et utvalg se nærmere på UIB-professor Egil Lillestøls kongstanke om å bruke grunnstoffet thorium til energiproduksjon.

DEL

Olje- og energidepartementet har gitt Norges Forskningsråd jobben med å gjennomføre en utredning om bruk av det radioaktive grunnstoffet thorium til energiproduksjon. Utvalget som skal utrede dette skal settes sammen fra ulike fagmiljøer.

UTREDNING

Det betyr at thorium-forkjemper og fysikkprofessor Egil Lillestøl har fått sin idé om å satse på grunnstoffet som energikilde løftet opp på høyt politisk nivå. Et kjernekraftverk drevet av det radioaktive grunnstoffet thorium mener UIB-professoren kan løse kraftkrisen i Norge.

Norge skal ha 180 000 tonn av dette grunnstoffet. Ett tonn thoriumoksyd skal gi like mye energi som 3,7 millioner tonn kull. 700 kilo thoriumoksyd for å dekke strømforbruket i Oslo et helt år.

– Norge har nok thorium til å tjene 250 000 milliarder amerikanske dollar. Det er tusen ganger oljefondet vårt, sa Egil Lillestøl til forskningstidskriftet Apollon i oktober.

Siden den gangen har han reist landet rundt for å fortelle om ideen sin. Den har etter hvert vunnet interesse hos sentrale politikere. Blant annet har Siv Jensen (Frp) reist til CERN i Sveits for å bli orientert om thoriumkraftverkene. Lillestøl arbeider ved dette internasjonale forskningssenteret.

Olje- og energiministeren sier at utvalget nå blir satt ned på grunn av den økte interessen fra Stortinget og andre miljøer i Norge. Utredningen, som skal se på muligheten til å ta i bruk forekomstene av thorium i Norge til energi, skal være klar innen utløpet av 2007.

SKEPSIS SNUDD

-Utvalget som opprettes skal gjennomføre en utredning for å etablere et best mulig faktagrunnlag i forhold til både muligheter og risiko ved bruk av thorium til energiproduksjon på lang sikt, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen i en pressemelding.

Thorium er et grunnstoff som Norge har mye av sammenlignet med verden for øvrig. Thorium kan brukes som brensel i kjernekraftverk og har enkelte interessante egenskaper som skiller det fra uran som brukes i dagens kjernekraftverk.

Verdens samlede thoriumforekomster er nok til å dekke verdens energiforbruk de neste ti tusen år.

Tidligere har olje- og energiministeren sagt i Stortinget sagt at satsing på kjernekraft ikke er et spor som regjeringen vil følge.

- Regjeringen vil ikke ta noe initiativ til at Norge skal ta lederrollen på dette området basert på det enkle faktum at også denne type kjernekraftproduksjon har en rekke av de ulempene som ordinær kjernekraftproduksjon har, og at satsing på fornybar energi og håndtering av CO2 er områder der Norge har mulighet til å ta den lederrollen som vi bør ta i internasjonal energipolitikk, sa Enoksen i Stortinget 15. november i fjor.

Artikkeltags