Jan Erik skulle stemme på bompartiet. Men alle sedlene var borte.

Noen hadde fjernet hele bunken med FNBs stemmesedler fra stemmelokalet i Lindås bibliotek.