Mens jubelen sto i taket, satt bompengesjefen her ute

Trym Aafløy er tydelig lettet. Dette ser veldig, veldig lovende ut for bompengepartiet.