– Ja, der ser bra ut, sier statsmeteorolog Lars Andreas Selberg ved Vervarslinga på Vestlandet.

Det vil knapt falle noe nedbør før muligens lørdag kveld, og selv da vil det ikke være snakk om særlige store mengder.

– Det ligger et lavtrykk sørøst for oss. Det fører til ustabile luftmasser, men ikke noe særlig med nedbør, sier han.

På grunn av sirkulasjonen i luften, minker sjansene for såkalt inversjon og dermed dårlig luft på kort sikt.

– Lørdag kveld kan det komme noe nedbør. Det er uklart om det vil falle som snø eller regn. Det er ikke snakk om store mengder og det vil gå fort over, forsikrer han.

Deretter vil vi gå inn i en periode med fint vær.

– Et høytrykk bygger seg opp vest for oss i Atlanterhavet. Det beveger seg østover. Det vil bevege seg sakte østover. De siste prognosene viser at det ikke skal regne fra søndag av.

– Hvor lenge viser prognosene?

– Frem til 14. januar.

Med en stabil høytrykkssituasjon, lite vind og lave temperaturer øker faren for dårlig luft og dermed også restriksjoner på biltrafikken.

– Det er absolutt et potensial for at det kan bli dårlig luft og inversjon, sier han.