– Alle har rett til å puste frisk luft. Da må vi få lov til å forvente at det blir lagt til rette for at det skjer, sier seksjonsoverlege ved lungeavdelingen på Haukeland, Sverre Lehmann.

Han forteller om pasientgruppene som får det vanskeligere i det kalde og klare vinterværet. Både personer med kronisk lungesykdom og hjerte- og karsykdom er spesielt utsatt. Luftforurensingen forverrer sykdommen, og kan gi anfall.

– Flere pasienter sier de må holde seg unna de verste områdene. De som er syke, må hele tiden ta forholdsregler, forteller seksjonsoverlegen.

Diskusjon om luftforurensing

Friske mennesker tåler forholdsvis høy kortvarig NOX-forurensning (forskjellige typer nitrogen-oksygen gasser), uten at det gir en negativ helseeffekt, verken på kort eller lang sikt, men små barn, gravide og eldre er spesielt utsatt.

Det er imidlertid en pågående diskusjon om luftforurensning kan gi sykdom hos de som ikke har sykdom fra før.

– Det er usikkert om forurensning kan gi astma eller om det «bare» utløser astma hos de som uansett var disponert for sykdommen, forklarer Lehmann

– Ikke alle vet hvorfor de er så dårlige

Regionsekretær i Astma- og Allergiforbundet Region Vest, Hildur Østbo, forteller at det er svært belastende for mange som sliter med astma.

– Noen ringer og forteller at de ikke forstår hvorfor de er så dårlige på denne tiden av året. Jeg har også hørt om mennesker som har måttet flytte vekk på grunn av forurensningen, sier hun.

Østbo forteller at de i år er spesielt fornøyd med at det er flere bussavganger, som kan føre til at færre velger personbilen til jobb. Det hjelper på luftkvaliteten.

– Ting må legges til rette for at folk kan være bevisst. Men vi mener at andre tiltak også kan igangsettes, blant annet bør kanskje veiene vaskes og feies oftere, flere bør innføre samkjøring og man bør ha færrest mulig store kjøretøy inn til sentrum.

Regionsekretærens råd til de med kronisk lungesykdom er enkel:

– Når det står på som verst, bør de rett og slett holde seg inn. Det er ikke det hyggeligste rådet å gi, men det er det beste, sier hun.

Tilgjengelige tiltak er innført

Byrådet vurderer tiltak for å bedre luftkvaliteten fortløpende. Foreløpig er forurensningen på moderat nivå(oransje).

– Vi ser an været og vurderer datokjøring for å unngå rødt (middels) eller lilla (høyt) nivå av forurensing, sier byråd for klima, kultur og næring Julie Andersland (V).

Alle tilgjengelige tiltak er innført, bortsett fra datokjøring som vurderes.

– Veiene sprøytes med magnesiumklorid for å binde svevestøv, helseråd er sendt ut i alle kommunens kommunikasjonskanaler, og havnen er bedt om å sette inn tiltak. Situasjonen viser hvorfor det er viktig at regjeringen får fart på sakene og gir byene flere verktøy mot lokale miljøproblemer, sier Andersland.

Flytter båter

Informasjonsdirektør i Bergen kommune bekrefter mandag at Bergen havn har satt i gang tiltak, og jobber med å flytte båter fra indre havn.

– Vi oppfordrer flest mulig til å reise kollektivt, noe også Skyss fra i dag har gjort det enklere for flere. I tillegg anbefaler vi at folk bruker minst mulig vedfyring, sier Hille.