Det skrev Storm på sitt nordlysvarsel klokken 20. Nordlyset var være synlig på himmelen over hele Nord-Europa, og så langt sør som til Hellas.

Klokken 21 er varselet oppdatert med at nordlyset er synlig helt sør til Paris og München, men det er fremdeles uvanlig kraftig.

BA har fått flere henvendelser fra lesere som sier det er svært kraftig nordlys over hele byen.

Dessverre er det litt skyet, men BA har fått telefoner fra flere steder i Bergen og omegn hvor nordlyset er eller har vært synlig.

Har du bilder? Send til [email protected]

Les også: Slik tar du det beste bildet av nordlyset 

Fakta om nordlys

Nordlys er et lysfenomen som oppstår når energirike partikler blir slynget fra Solen mot Jorden. Det oppstår i den øvre polare atmosfæren, mellom 80 kilometer og sjelden over 500 kilometer over jordoverflaten, når elektroner og protoner kolliderer med atmosfæregassen.

Denne gassen blir tilført energi som så sendes ut igjen i form av lys. Selve lysutsendelsen kommer hovedsakelig fra atomer og molekyler i atmosfæren og ikke fra selve primærpartiklene.

Nordlyset opptrer i mange forskjellige former. Fargene i nordlyset er et linjespektrum som dekker hele området fra ultrafiolett til infrarødt. Hvilke farger en forekomst av nordlys består av, blir bestemt av energinivået i partiklene og sammensetningen av atmosfæregassen. De dominerende fargene i den delen av fargespekteret vi kan se, er grønt, rødt og blått. Forekomst og intensitet av nordlyset er på sin side styrt av aktivitet på Solen. Jordaemmagnetfelt og atmosfære bestemmer vor på Jorda nordlyset opptrer.

Det latinske navnet på nordlys er aurora borealis. Det samme lysfenomenet kalles sydlys, eller aurora australis, når det opptrer på den sørlige halvkule, og en fellesbetegnelse på begge er polarlys.

Kilde: Store Norske Leksikon