Varslerstatus ble til «personalsak»

Artikkelen er over 7 år gammel

Bergen kommune ombestemte seg.

DEL

I 2008 varslet hun om inhabilitet i kommunerevisjonen. I 2009 bekreftes det at hun er gitt status som varsler. I 2011 kaller kommunen det en personalsak.

I 2008 varslet hun om blant annet inhabilitet i Kontrollutvalgets sekretariat, deretter en rekke ganger om andre kritikkverdige forhold internt i kommunen.

BA har fått i hende et kommunalt dokument unntatt offentlighet. Det er et referat fra et møte mellom varsleren, hennes advokat Toril Wik og topper i administrasjonen i kommunen.

– VARSLET FORSVARLIG

I dokumentet vises det til et møte tidligere i 2009, og her står det at den tidligere ansatte i kommunerevisjonen er gitt formell status som varsler.

– Varslingsgruppens vurdering er at hun har varslet på en forsvarlig måte, legges det til.

I oppsummeringen av møtet står det følgende å lese i det kommunale dokumentet:

«Det er utfordringer knyttet til at varsler har vært ansatt i Kommunerevisjonen som rapporterer til bystyret. Det er videre ytterligere utfordringer knyttet til at sentrale personer i Kommunerevisjonen, kontrollutvalget og bystyrets kontor på ulike måter er involvert i denne saken».

FIKK VARSEL I 2008

Kommunerevisjonen er underlagt kontrollutvalget, som er et politisk organ. Leder av dette utvalget, Odd Rambøl (Ap), ble i en e-post fra varsleren sendt 2. januar 2008 gjort kjent med at revisjonsfirmaet BDO Noraudit påpekte dobbeltrollen til en innhyrt konsulent fra Deloitte.

Konsulenten var innleid som sekretariatsleder i kontrollutvalget, og satt slik på begge sider av bordet da det ble forhandlet om innkjøp av revisjonstjenester.

Innkjøpssjef i kommunen, Birgitte Gullestad, beroliget BDO Noraudit med at konsulentens rolle som sekretariatsleder skulle opphøre i januar 2008, og at dette ikke var et problem.

Men den innleide sekretariatslederen sluttet først i desember 2008. Det fremkommer ikke av protokoller fra kontrollutvalget, i perioden etter varselet var fremsatt, at Rambøl har informert kontrollutvalget.

Først i juni 2010 behandlet kontrollutvalget inhabilitetsforholdene i sekretariatet.

Senest i et lesebrev i BA, under overskriften «presenterer gammelt nytt», skriver Odd Rambøl at BA omtaler en gammel arbeidsmiljøkonflikt. Kommunaldirektør Rune Haugsdal sa til BA i forrige uke at varslingsgruppen mener at det ikke dreier seg om en varslingssak. Han sa også at det dreide seg om en personalsak.

– Slike saker kommenterer vi ikke, forsikret han.

Varslerens advokat Toril Wik reagerer på Rambøl og Haugsdal sine fremstillinger av saken.

– Det er alvorlig når representanter for Bergen kommune omtaler en varslersak som en personalsak eller arbeidskonflikt, sier hun.

Wik sier at det er tilstrekkelig at det objektivt sett foreligger et varsel om påståtte kritikkverdige forhold.

– Da utløses arbeidsgivers plikt til å gi varsleren vern. I dette tilfellet har kommunens egen varslergruppe slått fast at det er tale om et forsvarlig fremsatt varsel, sier hun.

– OMDEFINERING

Wik sier at det imidlertid ikke er uvanlig at alvorlige varslersaker på denne måten omdefineres til «personalsaker». Slik, hevder hun, flyttes fokus fra de påstått kritikkverdige forholdene, slik at fakta i saken tilsløres.

– Konsekvensene av en slik omdefinering, er ofte at varsleren utsettes for gjengjeldelse, sier advokat Wik.

Mandag skal Rambøl presentere en sak i bystyret om organiseringen av kommunerevisjonen.

Artikkeltags