Det begynte så optimistisk fra opposisjonen.

– I dag ser det ut til at gladsakene kommer på rekke og rad, det ser ut til å bli en fin høst i bystyret, sa MDGs Sondre Båtstrand.

Venstre, Byluftlisten og KrF la frem et forslag om å utrede køprising i Bergen med sikte på å innføre det utpå nyåret. De fikk med seg resten av opposisjonen i bystyret, og hadde flertall.

– VISER SEG FRA SIN VERSTE SIDE

Men saken ble i første omgang stoppet av Høyre og Frp. De motsatte seg realitetsbehandling av saken, som det heter. Bystyret måtte først vedta at en interpellasjon skal opp til votering, og det trenger mer enn to tredels flertall. Det fikk ikke forslagsstillerne.

Opposisjonen raste på sosiale medier, til tross for at de litt senere på dagen kunne få, og fikk, vedtatt saken da en sak om byens luftkvalitet sto på sakslisten.

– Den bergenske parlamentarisme viser seg fra sin verste side, byrådspartiene blokkerer for et flertall i bystyret. Skammelig, skrev Geir Dale i Ap på Twitter.

– Høyre og Frp bruker sin mindretallsmakt for å utsette flertallspolitikk. Greit nok, men bør noteres som presedens for fremtiden, skrev Erlend Horn i Venstre samme sted.

MILJØDIFFERENSIERTE BOMPENGER

Høyre og Frp protesterte i selve debatten mot saken og viste til at de vil utrede miljødifferensierte bompenger, det vil si at de som forurenser mye skal betale mer enn de som forurenser lite.

Denne saken har ikke noen lovhjemmel i kongeriket, og er nå på rundreise mellom departementene.

Gruppeleder i Venstre, Julie Andersland, viste til at byrådet har jobbet med miljødifferensierte bompenger i tre år.

– Uten resultater. Dessuten har ikke miljødifferensierte bompenger noe med køproblematikken å gjøre, sa Andersland fra talerstolen.

– MYTE AT DET RAMMER BARNEFAMILIER

Høyres Asle Wingsternes og Frps Tor Woldseth dro begge frem at køprising vil ramme barnefamilier som må transportere unger til skole, barnehage og trening spesielt hardt.

– En myte, slo både Marte Mjøs Persen fra Ap og Erlend Horn fra Venstre fast.

Rapporten fra 2009 viser at bare 15 prosent av de som kjører ungene sine til slike sysler kjører gjennom bompengeringen, viste Mjøs Persen til.

– Og de som har dårig råd, de reiser kollektivt, slo Horn fast.

I rapporten om køpris fra 2009 ble det spådd at biltrafikken ville gå ned med 16 prosent og at tiden i kø ville gå ned med 21 prosent.

– Vi skylder dem som gruer seg til kalde fine dager på vinteren å gjøre noe med problemet, talte Mjøs Persen.