Fant alvorlige feil i fire av fem tunneler

Vegtilsynet har funnet alvorlige feil i flere tunneler.

Vegtilsynet har funnet alvorlige feil i flere tunneler. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

– Vi mener det er spesielt alvorlig at det ser ut som om de ikke har tenkt på farlig transport eller brann, sier tilsynsleder.

DEL

I en pressemelding skriver Vegtilsynet at de har funnet alvorlige feil ved arbeidsvarslingen i fire av fem tunneloppgraderingsprosjekter i Region Vest.

Tilsynet avdekket blant at prosjekter ikke har vurdert på forhånd hvordan de skal håndtere eventuell brann og farlig transport, hadde for dårlig sikring av tungt utstyr og at pågående arbeid var for dårlig skiltet.

De fem tunnelene som er vurdert i tilsynet er Gudvangatunnelen, Fretheimtunnelen, Onstadtunnelen, Bømlafjordtunnelen og Lyderhorntunnelen.

– Katastrofepotensialet er der

Sistnevnte er den eneste hvor Vegtilsynet ikke fant alvorlige feil. Ettersom tunnelen er stengt for trafikk mens arbeidet foregår var det ikke det samme rommet for å begå alvorlige feil heller.

– Vi mener det er spesielt alvorlig at det ser ut som om de ikke har tenkt på farlig transport eller brann i kolonnekjøringen gjennom tunnelen. Skulle det oppstå brann i en kolonne med en buss med mange passasjerer sammen med farlig godstransport, så finnes det ingen plan for hvordan det skal håndteres, sier tilsynsleder Ingebjørg Midthun til BA.

Hun påpeker at det har vært relativt mange tunnelbranner de siste årene, og hadde forventet at det hadde fått et større fokus.

– Det skjer rett nok ikke så ofte, men katastrofepotensialet er jo der.

Mangler sikkerhetssone

Håndtering av brann og farlig transport skulle i utgangspunktet vært omtalt i veivesenet sin risikovurdering for hvert enkelt prosjekt.

– Region Vest i veivesenet har et internt dokument som sier at de skal vurdere dette, men det har likevel ikke kommet ut til de som har utarbeidet de overordnede risikovurderingene.

Under arbeidet med prosjekter ser Vegtilsynet at det mangler tilstrekkelig langsgående sikring av maskiner og tungt utstyr. Det fører til fare for at trafikanter kan kjøre på det tunge utstyre.

Liften står midt i tunnelen uten noen form for sikring mellom den og passerende trafikk.

Liften står midt i tunnelen uten noen form for sikring mellom den og passerende trafikk. Foto:

Der det er plass skal det være en sikkerhetssone mellom utstyret og trafikantene, noe det vanligvis ikke er plass til i tunneler på Vestlandet. Dersom det ikke er plass til en sånn sone, skal det settes opp et gjerde som langsgående sikring.

– Disse sikringstiltakene finner vi at ikke er gjennomført flere steder, sier Midthun.

Var klar over feil

Tilsynet finner også flere av prosjektene ikke skilter arbeidet godt nok.

Både mangelen langsgående sikring og mangelfull skilting er noe veivesenet har vært oppmerksom på.

– De gjennomfører sine egne kontroller av pågående arbeid. Disse kontrollene har avdekket det samme som vi har funnet i Gudvangatunnelen. Likevel er det ikke gjort noe med det, sier Midthun.

Det er entreprenøren som har ansvar for skilting og annen form for sikring av pågående arbeid. Midthun mener likevel at byggeledere, altså veivesenet, ikke følger anleggene sine godt nok opp.

Venter med å konkludere

Seksjonssleder i vei- og transportavdelingen i Statens vegvesen, Anders Sæternes svarer følgende når BA ber om en kommentar til tilsynet:

– Vi har jo hatt tilsyn som du beskriver. Vi mottok tilsynsrapporten 20. desember og skal svare på denne innen 8. februar. Vi arbeider nå med hvordan vi skal behandle svaret i den rapporten. Før vi har konkludert med dette arbeidet, er det vanskelig for oss å gi en uttalelse om rapporten.

Artikkeltags