Gå til sidens hovedinnhold

Veien var ikke vedlikeholdt på tolv år da føreren av denne bilen døde

Artikkelen er over 8 år gammel

Statens vegvesen får kritikk i ny ulykkesrapport.

En 32 år gammel mann omkom i ulykken i Hyvingstunnelen på E16 26. september 2011.

Bergenseren kjørte varebil da et vogntog totalt ute av kontroll kom mot ham i en sving i tunnelen.

Betongdekket i tunnelen var svært glatt, langt under Statens vegvesens egne krav. Dette visste også veivesenet. Nå får de kritikk for å ikke ha gjort nok med det.

TOLV ÅR

I en ny rapport om ulykken fastslår Statens havarikommisjon for transport at friksjonen i den våte veibanen var svært dårlig da føreren av vogntoget mistet kontrollen og kom over i feil kjørebane.

Bilistene kom fra sommerføre til det havarikommisjonen beskriver som glatt vinterføre.

Det kommer også frem at betongdekket var dårlig vedlikeholdt. Dekket ble lagt i 1991. For å bedre veigrepet ble det frest ved én anledning, i 1999.

Siden da og frem til ulykken i september tolv år senere «er det ikke registrert større vedlikehold», ifølge rapporten.

Havarikommisjonen mener dårlig friksjon og at vogntoget kom opp i 88 km/t før smellen, var årsakene til ulykken.

SAMME TYPE ULYKKE

Bare en måned før dødsulykken, den 23. august, skjedde en lignende ulykke i tunnelen. Et vogntog på vei fra Voss til Bergen mistet veigrepet, fikk sleng og krasjet mot tunnelveggen.

Også denne ulykken mener havarikommisjonen i stor grad skyldes våt og glatt veibane. Vitner har fortalt at både Hyvingstunnelen og de andre tunnelene med betongdekke på strekningen mellom Dalseid og Bolstad var kjent for å bli svært glatte når det regnet. Politiet på stedet beskrev veien som «veldig glatt».

At veibanen både i Hyvingstunnelen og andre tunneler på E16 hadde svært dårlig friksjon, visste veivesenet i juli 2011. Da ble det gjort friksjonsmålinger. Det ble konkludert med at det var behov for strakstiltak.

TILTAKET: NYE SKILT

Fresing av tunnelene ble bestilt, men det viste seg at utstyr til dette ikke var tilgjengelig før i oktober.

Dermed ble det eneste strakstiltaket å sette opp nye varselskilt. Disse ble likevel ikke bestilt før 23. august, samme dag som den første vogntog-ulykken i Hyvingstunnelen.

Andre tiltak, som senking av fartsgrensen, ble ikke vurdert, ifølge rapporten.

MENER DET BURDE VÆRT TYDELIGERE ADVART

– Mener havarkikommisjonen at dødsulykken kunne vært unngått?

– Vi peker på tiden som gikk mellom friksjonsmålingene og til noe ble gjort. Det skjedde to nesten identiske ulykker, den ene av dem ble en dødsulykke, sier Rolf Mellum, direktør for veiavdelingen i havarikommisjonen.

– Og vi sier at en viktig årsak til dødsulykken var det store avviket når det gjelder friksjon. Vi mener at risikoen for glatt vei burde vært markert på en tydeligere måte, sier Mellum.

Når det gjelder vedlikeholdet av veibanen, peker Mellum på at betong er svært slitesterkt, og at mange faktorer, som for eksempel forurensing, har betydning for veigrepet. Han synes likevel tolv år uten vedlikehold høres mye ut.

– FOR DÅRLIG

– Et betongdekke kan gjerne vare i 30 år, og slitasjen er minimal fra år til år, påpeker Harald Midtun, prosjektleder for asfalt og veimerking i Statens vegvesen i Hordaland.

Han forklarer at friksjonsmålingen i 2011 ble gjort etter at det var lagt ny asfalt mellom de aktuelle tunnelene. Der ble betongdekket byttet ut fordi det var i dårlig stand. Det var først da en oppdaget hvordan det sto til med dekket inne i tunnelene.

– Etter målingen fikk vi det svart på hvitt. Friksjonen var for dårlig, det var hevet over tvil, sier Midtun.

– Det skjedde vel ikke over natten?

– Nei, det har nok skjedd over tid, sier Midtun.

Midtun erkjenner at veivesenet trolig ikke har hatt gode nok rutiner.

– Det blir også kritisert i rapporten at Statens vegvesen ikke har hatt et godt nok system for å fange opp dårlig friksjon på veiene når det gjelder sommerføret. For dét er ikke et hverdagsproblem for veivesenet. Da gjelder det som oftest oljesøl, sier Midtun.

ALLE BETONGDEKKER FJERNET

Det var fire tunneler på E16 mellom Bergen og Voss som fortsatt hadde betongdekke i september 2011. Disse var Hyvingstunnelen, Kluftafjelltunnelen, Trollkonetunnelen og Dalseidtunnelen. Samtlige ble frest og asfaltert i oktober samme år. Målinger har vist at veibanen i tunnelene nå har langt bedre friksjon.

– Det betyr at i alle fall én risikofaktor nå er fjernet for godt fra E16?

– Ja, den skal være helt borte, sier Midtun.