Velforeningen er frustrert over den politiske behandlingen.

–For barna i området er dette en katastrofe, sier Odd Arne Larsen.

Han er leder i Råstølen Velforening, og fikk på fredag signal fra kommunen om at volleyballhallen beboerne i området har blitt lovet igjen kan bli utsatt.

–Det at det nå er snakk om å bygge i 2017 er en hån mot løftene som er gitt tidligere, sier Larsen.

VIL OMREGULERE

Bakgrunnen for utsettelsen er at kommunen ønsker å bygge sykehjem på tomten der hallen er planlagt oppført.

I den ferske saken fra byrådet står det skrevet at: «Fra EFU anses det som en stor fordel å realisere volleyballhall og sykehjem på Råstøltomten parallelt, som ett prosjekt.»

Dette betyr at området som opprinnelig er en skoletomt må omreguleres.

–Det virker som at det bare er unnskyldninger for å utsette hallen. Nå fikk vi først høre i 2010 at hallen burde bygges så snart som mulig, og i 2012 ble det også bevilget penger av bystyret. Hva venter de på, spør Larsen.

LITE TILTRO

Senest for en måned siden fikk de signal om at hallen var i rute.

«Eventuelle endringer i forbindelse kommunens tilretting for fremtidig sykehjem eller annen sosial infrastruktur på tomten vil ikke få konsekvenser for fremdriften til bygging av volleyballhallen», skrev Petter Kvinge Tvedt, som er politisk rådgiver for byrådet, i en e-post til Larsen 27. mai.

–Det virker som om de ikke bryr seg om løftene nå når det er lenge til kommunevalg, sier Larsen.

Han tror heller ikke på Liv Røssland når hun lover snarlig bygging av hallen (se egen sak).

–Muntlig i bystyret ble det jo sagt at hallen skulle stå klar i slutten av 2013. Jeg vil i så fall si at de har veldig dårlig tid hvis de skal holde den planen, sier Larsen, som er bekymret for ungdommene i området.

–Hvis de unge ikke har noe tilbud her kan du være sikker på at de lager bråk istedenfor, sier Larsen.

LOVER HALL FØRST

Liv Røssland forsikrer at volleyballhallen er på vei.

–Det skal ikke være noen forsinkelser på volleyballhallen i forbindelse med byggingen av sykehjemmet, sier byråd for finans, eiendom og eierskap, Liv Røssland.

Hun mener velforeningsleder Larsen sin kritikk beror på en misforståelse.

–Når vi sier at vi skal bygge hallen og sykehjemmet samtidig handler dette om infrastrukturen rundt. Volleyballhallen kommer først, sier Røssland.

Selv om byråden lover at hallen kommer først er det likevel ting som må gjøres på planleggingssiden før byggingen kan starte.

–Vi har noe som gjenstår når det gjelder prosjektering og regulering, og vi må hente inn anbud. Så snart dette er ferdig vil byggingen starte, sier Røssland, som kan forstå lokalbefolkningen sin frustrasjon.

–Vi har vært i god dialog med miljøet rundt, og det vil vi fortsette med, men jeg har full forståelse for at de synes det har tatt lang tid, sier Røssland.