Venstre melder sirkus inn til Mattilsynet

Elefanten Baba er 40 år og turnerer med Cirkus Merano. Blant annet Venstre og Miljøpartiet De Grønne er kritiske til bruken av sirkuselefanter.

Elefanten Baba er 40 år og turnerer med Cirkus Merano. Blant annet Venstre og Miljøpartiet De Grønne er kritiske til bruken av sirkuselefanter. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

– Slutt å oppføre dere som fjompenisser, sier Cirkus Merano.

DEL

– Circus Merano farter rundt med elefanten Baba, som begynner å bli en slags kjendis. Det er etter hvert godt dokumentert at denne elefanten lider i fangenskap, på samme måte som andre sirkuselefanter gjør. Jeg har derfor sendt en bekymringsmelding til Mattilsynet og bedt om en inspeksjon av Cirkus Merano når de er i Bergen, sier Per-Arne Larsen, nestleder i Bergen Venstre.

31. mars Kommer Cirkus Merano til Bergen, og de skal ha flere forestillinger. Larsen mener sirkuset bryter Mattilsynets regler.

– Vi mener at elefanter uansett ikke har noe på sirkus å gjøre. Men i dag er det slik at Cirkus Merano påstår at de oppfyller både eksisterende og kommende krav fra Mattilsynet til for eksempel helsetilstand og plass. Det tror jeg rett og slett ikke på, derfor mener jeg at Mattilsynet må undersøke dette når sirkuset er i Bergen.

Cirkus Merano ønsker ikke å kommentere saken utover følgende:

– De får bare være bekymret de. Vi avventer at regelverket for dyrehold i sirkus skal bli ferdig, og i mellomtiden kan de slutte å oppføre seg som fjompenisser, sier pressekontakt i Cirkus Merano, Turid Beth Hansen til BA.

FINNES INGEN SPESIFIKKE KRAV

– Alle bekymringsmeldinger blir fulgt opp, og som regel går vi på tilsyn når vi har fått en bekymringsmelding. Det er det imidlertid opp til det enkelte distriktskontor å avgjøre, forteller Maria Været Veggeland, seniorrådgiver i seksjon for dyrevelferd og fiskehelse i Mattilsynet til BA.

Per i dag finnes det imidlertid ingen spesifikke krav til dyrehold i sirkus, utover den generelle loven for dyrevelferd.

– Regelverket er ikke fastsatt ennå. Dermed er det opp til de lokale inspektørene som går på tilsyn å bruke skjønn, sier Veggeland.

Hun forteller at de normalt går på tilsyn på hvert sirkus flere ganger i sesongen. Et konkret regelverk for elefanter på sirkus skulle egentlig vært klart for flere år siden.

– Mattilsynet ønsker ikke å tillate elefanter i sirkus, da vi mener at elefanters velferd ikke ivaretas godt nok under slike forhold. Departementet ville imidlertid ha elefanter på sirkus, og det er jo de som til syvende og sist bestemmer. Grunnen til at det har tatt så lang tid å få regelverket på plass er nok at dette er en litt vanskelig sak, sier Veggeland.

VIL ETTERLYSE SVAR FRA BYRÅDET

Venstre i Bergen og politikere fra andre partier har også tidligere tatt avstand fra bruk av dyr i sirkus.

– I fjor tok vi opp dette temaet med byråd Lisbeth Iversen. Vi mener Bergen kommune bør si nei til utleie av kommunale grunn til sirkus som bruker dyr i fangenskap. Dessverre kunne ikke byrådet love noe annet enn at de skulle komme tilbake til saken, så nå vil jeg etterlyse dette igjen i april, skriver Julie Andersland i en mail til BA.

Hun mener Bergen kommune må ta ansvar.

– Elefanter har ingenting i sirkus å gjøre. De lider både under opplæring, transport og forestillinger. Når regjeringen velger å se bort fra dette, og synes sirkuselefanter er greit, må Bergen kommune vise at vi ikke tillater denne formen for dyremishandling.

Sondre Båtstrand (Miljøpartiet De Grønne) hadde en interpellasjon like før jul bystyret. Heller ikke han vil at Bergen kommune skal leie ut anlegg til sirkus som har sirkuselefanter.

Forslaget ble nedstemt, men bystyret samlet seg om følgende vedtak.

«Bystyret ber byrådet anmode ansvarlige myndigheter om å få fortgang med å forby elefanter (og andre dyr) i sirkus.»

Artikkeltags