– Etterforskingen og granskingen har ikke vist noe som kan forklare hva som skjedde. Lastebilen er gransket, og det er ikke funnet feil eller mangler som kunne forårsake ulykken, opplyser politioverbetjent Bjørn Inge Aarsand i Hardanger lensmannsdistrikt til Hardanger folkeblad.

Det var 8. mars i år at lastebilen kjørte av riksvei 13 ved Deildo i Ullensvang.

Lastebilsjåføren Stein Erik Svoldal Karlsen omkom i ulykken.

– Den omkomnes mobiltelefoner og trafikk på disse er analysert. Han brukte ikke telefon da ulykken skjedde, forklarer Aarsand.

FLERE AVHØR

I en pressemelding blir det opplyst at flere vitner også er avhørt, men at dette ikke ga kunnskap om årsakssammenhengen. I starten av etterforskingen fikk politiet også opplysninger, tips og informasjon som ble gransket.

Heller ikke noe av dette materialet ga holdepunkter for videre gransking, eller forklaring.

– Det vil ikke skje mer i saken, og etterforskingen er avsluttet, bekrefter Aarsand til Hardanger Folkeblad.

Politiet har hatt møter med de pårørende og orientert dem om saken. Ingen av partene ønsker å spekulere mer om hva som kan ha vært årsak til ulykken.

Aarsand sier at det ikke er uvanlig at slike saker blir avsluttet uten klare svar på hva som forårsaket hendelsen.

Området ved Deildo ble gransket samme dag som utforkjøringen skjedde, og det har senare voært gjennomført nye undersøkelser av området, inkludert veien og skråningen ovenfor.

ULYKKESGRUPPEN

– Ulykkesgruppen til Statens vegvesen har vært på stedet – og senere gransket ulykkeskjøretøyet, etter at det ble hevet og transportert til Eitrheim i Odda, heter det i pressemeldingen.

36 år gamle Svoldal Karlsen vart funnen i lastebilen.

Lastebilen lå då på 80 meters dyp i Sørfjorden ved Deildo, og ble hevet fra sjøen lørdag 16. mars.